Melioracijos specialistų, siekiančių įgyti teisę eiti šių techninės veiklos sričių vadovų pareigas:

  • melioracijos statinių projekto vadovo;
  • melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovo;
  • melioracijos statinių statybos vadovo;
  • melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MELIORACIJOS ĮMONIŲ IR SPECIALISTŲ ATESTAVIMO

Nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D06609CE59B/DdnLrbqcgy

 

 

 

Atestacinės komisijos posėdžiai vyksta mėnesio paskutinį ketvirtadienį 13.00 val. ASU III rūmų (Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas) 227 kab.

 

Prašome dokumentus pateikti iš anksto prieš savaitę.

 

Profesinių žinių vertinimo egzaminų klausimai