Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos taryba, siekdama, kad žemės tvarkymo darbai būtų atliekami kvalifikuotai, kad už šių procesų įgyvendinimą, koordinavimą ir priežiūrą atsakingose institucijose ir organizacijose dirbtų tinkamą išsilavinimą ir profesinę patirtį turintys  specialistai ir vadovai, kurie gebėtų tinkamai spręsti visuomenei labai svarbius žemės grąžinimo užbaigimo, žemės ūkio paskirties žemės pardavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos ir kartografijos sričių uždavinius,dabarties problemas ir numatyti žemės tvarkymo sistemos vystymosi perspektyvas, 2013-12-20 posėdyje priėmė rezoliuciją ir kreipėsi į LRS Kaimo reikalų komiteto pirmininką, LRV Ministrą Pirmininką ir Žemės ūkio ministrą (raštas pridedamas LŽHIS_Kreipimasis) prašydama užtikrinti skaidrią, politiškai neangažuotą, paremtą tik profesiniais reikalavimais specialistų formavimo politiką.                                                         

Sąjungos taryba