Prieš keletą metų pernelyg liberali Švietimo ministerijos politika, paleidusi aukštąjį mokslą į rinkos stichijos vandenyną, atvedė prie to, kad šalyje rengiama labai daug vadybininkų, teisininkų, įvairios krypties humanitarų, kurių didesnė dalis baigę studijas eina į darbo biržas. Taip švaistomi mūsų, mokesčių mokėtojų pinigai. Tuo tarpu Lietuvai labai reikalingos techninės profesijos lieka beveik be valstybės palaikymo. Tokia situacija smarkiai atsiliepė ir Aleksandro Stulginskio universitetui (ASU), ji nulėmė sudėtingą Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto padėtį. Apie tai Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos vadovų susirinkime kalbėdami nerimą išreiškė ASU universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas ir Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas Vidmantas Gurklys. Dėl ko šiandien neramu ASU vadovams? Tai galite sužinoti Juozo Smilgevičiaus rašinyje „Kaip išsaugoti Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą“.

                              *                    *                 *

Peržiūrėję internete bent dalį informacijos apie AB „Raseinių melioracija“, galime rasti nemažai duomenų apie šios įmonės bankrotą bei turto išpardavimą. Bankroto byla įmonei iškelta 2012 m. pavasarį. Be darbo liko per 200 darbuotojų. Dabar vyksta turto likučių varžytinės. Kas prie to privedė? Apie tai pasakoja Antanas Siudikas rašinyje „Kaip buvo sugriauta „Raseinių melioracija“.

                             *                  *                    *

Baigiantis 2013 m. Lietuvos hidrotechnikos mokslininkai Insbruke (Austrija) vykusioje tarpautinėje konferencijoje „HYDRO-2013“ turėjo galimybę pasidalyti savo idėjomis ir pristatyti savo darbus pasaulinei hidroenergetikų auditorijai. Išsamiau apie tai ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto prof. Petro Punio ir Eriko Martinaičio rašinyje „Pasauliniame hidroenergetikos forume“.

                             *                   *                    *

Nemažai hidrotechnikos statinių, tokių kaip užtvankos, dambos, vandens pertekliaus pralaidos, hidrojėgainės, upių uostų, prieplaukų ir jūrų uostų hidrotechnikos statiniai, pagal konstrukcines ypatybes ir parametrus priskiriami ypatingųjų statinių grupei. Visi jie vienodai svarbūs, nes bent vieno jų deformacija ar avarija sukeltų viso hidromazgo avariją. Dėl ko verta nerimauti ir kam tos problemos turėtų rūpėti? Apie tai – ASU Hidrotechninės statybos instituto lektoriaus Vito Damulevičiaus rašinys „Dėl ypatingų hidrotechnikos statinių“.   

                             *                   *                  *

Prieš penkis metus buvo įkurtas Lietuvos žemės ūkio akademijos, Lietuvos žemės ūkio universiteto bei Aleksandro Stulginskio universiteto absolventų klubas „ASU Alumni“. Jo tikslai – vienyti visus baigusius šią aukštąją mokyklą, padėti ASU surinkti motyvuotų studijomis studentų skaičių, kad šalyje nestigtų žemės ir vandens ūkio specialistų, ir kad universitetas išlaikytų aukštą kiekybinį ir kokybinį specialistų rengimo lygį, o baigusiems – padėti įsidarbinti gamybinėse įmonėse. Išsamiau apie tai pasakoja „ASU Alumni“ klubo prezidentas Jonas Varkalys rašinyje „Absolventų klubas „ASU Alumni“.

 

Parengė Vanda VASILIAUSKAITĖ