66544.jpg

Aplinkos ministerija ragina viešuosius geriamojo vandens tiekėjus ir nuotekų tvarkytojus teikti paraiškas nuotekų tvarkymo projektams finansuoti. Tai galima padaryti iki balandžio 1 d., tad norintieji turėtų paskubėti.

Įmonės turėtų būti aktyvesnės, pasirūpinti, kad nuotekų tvarkymo paslaugos gyventojams būtų labiau prieinamos, o sistema – efektyvesnė. Europos Komisija 2017 m. įspėjo, kad Lietuva nėra užtikrinusi Miestų nuotekų direktyvos reikalavimų net 54 vietovėse, vadinamosiose aglomeracijose.

Aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti apkrova, ne mažiau kaip 98 proc. nuotekų turi būtų surenkama centralizuotai ir tinkamai išvaloma. Galutinis Europos Komisijos terminas Lietuvai – 2023-ieji.

Siekiant pilnai įgyvendinti minėtos direktyvos reikalavimus, buvo įsteigtas Vandentvarkos fondas centralizuotam nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymui. Jis teikia lengvatines paskolas kartu su grąžinamąja subsidija (ES fondų investicijos) viešiesiems vandens tiekėjams nuotekų tinklų plėtrai aglomeracijose, neįgyvendinančiose Miestų nuotekų valymo direktyvos.

Į šią paramą gali pretenduoti geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai (regioniniai viešieji geriamojo vandens tiekėjai, viešieji geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, turintys vandens tiekėjo licencijas).

Grąžinamoji subsidija teikiama tik nuotekų surinkimo tinklams: iki 70 procentų, kai viešasis vandens tiekėjas investuoja savo savivaldybės viešojo tiekimo vandens teritorijoje arba iki 90 procentų visų investicijų, reikalingų nuotekų tinklų plėtrai, kai pareiškėjas investuoja kitos savivaldybės teritorijoje.

Likusiai daliai reikalingų investicijų nuotekų surinkimo tinklų plėtrai, taip pat geriamojo vandens tiekimo tinklų plėtrai bei tinklų rekonstrukcijai teikiama lengvatinė paskola. Projektų įgyvendinimo terminas – 2023 m. rugsėjo 1 d.

Su grąžinamosios subsidijos sąlygomis, finansavimo sąlygų aprašu bei kitais aktualiais dokumentais galite susipažinti čia

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1253