Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos organizuoja 10 apskritojo stalo diskusijų žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, žemės naudojimo apribojimų nustatymo ir privačios žemės ūkio paskirties žemės pardavimo temomis. Diskusijos vyks kovo – gegužės mėnesiais dešimtyje regionų (apskričių).

Siekiant, kad rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai būtų kokybiškesni, mažiau pasitaikytų žemėtvarkos planavimo dokumentų organizatorių, projektuotojų klaidų bus diskutuojama apie dažniausiai pasitaikančias klaidas, kylančias problemas, išklausomi pasiūlymai dėl žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo, žemės naudojimo apribojimų nustatymo, privačios žemės ūkio paskirties žemės pardavimo ir susijusių teisės aktų tobulinimo.

Teikiame preliminarų susitikimų grafiką Siūlomas susitikimų grafikas su žemėlapiu 2014-03-03 su planuojamomis susitikimų datomis ir informuojame, kad minėtą informaciją apie planuojamus susitikimų vietas ir datas galite rasti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos tinklalapyje.