Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos atstovai š. m. liepos 2 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje vykusiame susitikime ir pateikė pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projekto tikslinimo.

Dokumentas: 2018-07-02 Nr. 25