Aplinkos ministerija primena, kad ekstremaliosios situacijos šalyje metu, kai yra apribotos visuomenės galimybės patekti į savivaldybių ar seniūnijų patalpas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita eksponuojama elektroniniu formatu PAV dokumentų rengėjo interneto svetainėje. Tai numato š. m. balandį pakeistas PAV tvarkos aprašas.

Uždraudus renginius uždarose patalpose, viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita atidedamas iki draudimo pabaigos, o jeigu jo negalima atidėti, organizuojamas tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu. Apie tai visuomenė informuojama iš anksto, paskelbus šios transliacijos laiką ir nuorodą. PAV dokumentų rengėjai turi užtikrinti tiesioginę vaizdo, garso transliaciją ir jos įrašą, jį išsaugoti ir sudaryti galimybes atsakingajai institucijai gauti prie jo prieigą ir peržiūrėti, o dalyviams sudaryti galimybes pateikti klausimus ir išgirsti atsakymus.

Jeigu tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos metu kyla techninių trikdžių, kurių negalima pašalinti per protingą laiką, organizuojamas pakartotinis viešas supažindinimas. Apie jį visuomenė informuojama ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas –  nurodžius pakartotinės tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos laiką ir pateikus jos nuorodą.

PAV tvarkos aprašas nustato, kad viena iš informavimo priemonių, kuriose PAV dokumentų rengėjas turi ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki viešo visuomenės supažindinimo su PAV ataskaita apie jį paskelbti visuomenei, yra savivaldybių ir seniūnijų, kurių teritorijas apima planuojamos ūkinės veiklos vieta, skelbimų lentos. Jeigu dėl karantino paskelbti informacijos skelbimų lentose nėra galimybių, apie tai savivaldybių ir seniūnijų atstovai turi elektroninėmis priemonėmis informuoti PAV dokumentų rengėją.

 

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1022