Šalyje daugėjant erdvinių duomenų naudotojų, Žemės ūkio ministerija siekia užtikrinti, kad šiuos duomenis būtų galima gauti kuo paprasčiau ir greičiau. Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto metu buvo sukurtos naujos elektroninės paslaugos.

Europos Sąjungos šalys narės yra įpareigotos nemokamai teikti visuomenei geografinių (erdvinių) duomenų – ortofotografinių vaizdų, oro bei vandens taršos ar meteorologinių duomenų, skaitmeninių žemėlapių objektų (kelių, upių, administracinių ribų, žemės dangos ir kt.) – paieškos ir peržiūros elektronines paslaugas.

Lietuvos erdvinės informacijos portalas (LEI portalas) yra mūsų šalies informacinė sistema, užtikrinanti patogią prieigą prie valstybės erdvinių duomenų bei jų pagrindu kuriamų elektroninių paslaugų. Žemės ūkio ministerija yra LEI portalo valdytoja, o VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ – jo tvarkytojas. LEI portalo adresas internete geoportal.lt jau yra tapęs bendriniu pavadinimu, gerai žinomu visiems erdvinių duomenų naudotojams.

Skirtingų temų ir detalumo geografiniai duomenys naudojami visose veiklos srityse, be jų neįmanoma išteklių apskaita, planavimas ir valdymas. Šiuos duomenis kaupti ir tvarkyti yra brangu bei sudėtinga, todėl valstybė investuoja į bendro naudojimo sprendimus. Tokiu būdu  organizacijos, visų pirma – valstybės ir savivaldos institucijos, gali lengviau keistis duomenimis, jų nedubliuoti, atsisakyti brangiai kainuojančios geografinės informacinės sistemos programinės įrangos ir vietoje jos naudoti internetu teikiamas paslaugas.

LEI portale galima įvesti bei tvarkyti geografinius duomenis, jais dalintis, taip pat teikti organizacijos erdvinių duomenų rinkinius naudotojams, juos transformuoti į naudotojų pasirinktus formatus, peržiūrėti ir analizuoti kartu su oficialiais valstybės duomenimis.

LEI portalo žemėlapiai ir paslaugos teikiamos neatlygintinai bei yra lengvai integruojami kitose informacinėse sistemose ir interneto svetainėse.

2018–2021 metais Lietuvoje buvo vykdytas LEI portalo plėtros projektas „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (INSPIRE-2)“. Europos geografinės informacijos infrastruktūros sukūrimo direktyva, kitaip dar vadinama INSPIRE (lietuviškai „įkvėpimas“), siekia, kad ES teritorijos erdviniai duomenys būtų tarpusavyje suderinami, tinkami naudoti tarpvalstybiniu mastu ir lengvai pasiekiami.

ES lėšomis finansuojamo projekto metu buvo sukurtos naujos elektroninės paslaugos: erdvinių duomenų paieškos, peržiūros bei atsisiuntimo paslaugos 21 tema, taip pat interaktyvios priemonės, padedančios parengti ir skleisti sistemiškai apibendrintą ir integruotą geografinę informaciją apie konkrečią dalykinę sritį ar teritorinį vienetą.

LEI portalo plėtra ir projekto rezultatai buvo pristatyti praėjusią savaitę vykusių virtualių mokymų metu. Pranešimų medžiaga viešai skelbiama LEI portalo www.geoportal.lt teminėje srityje „Geografinės informacijos mokymų medžiaga“, skyrelyje LEII / INSPIRE.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.19496