Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakultetas kviečia studijuoti papildomosiose, o nuo rudens ir magistrantūros – Žemėtvarkos ir Hidrotechninės inžinerijos – studijose.

              Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Inžinerijos fakultetas kviečia kolegijas pabaigusius asmenis 2022 m. pavasario semestro metu studijuoti papildomosiose studijose, o nuo rudens stoti studijuoti Žemėtvarkos ir Hidrotechnikos statybos inžinerijos magistrantūroje pretenduojant užimti valstybės finansuojamas studijų vietas.

Papildomų studijų apimtis baigusiems giminingas studijų programas 24-26 kreditai.  Vieno kredito kainai taikoma 50 proc. nuolaida, t.y. vienas kretidas su nuolaida 28,6 EUR.

Stojimo dokumentų pateikimas vyks internetu: https://epasirasymas.vdu.lt/ nuo sausio 17 iki sausio 31 d. 

Stojimo dokumentų sąrašas: 

– prašymas (turi būti nurodyti asmens duomenys), 

– pažyma apie tai, kad esate koleginių studijų studentas, 

– paso arba asmens tapatybės kortelės kopija, 

– dokumentas, patvirtinantis pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde. 

          Įvertinus stojančiojo pateiktus dokumentus, su kandidatu bus asmeniškai susisiekta. 

 

Kontaktai pasiteirauti dėl studijų:

Žemėtvarka – Virginija Gurskienė tel.+37061417853, virginija.gurskiene@vdu.lt

arba Jolanta Valčiukienė tel. +37061860164, jolanta.valciukiene@vdu.lt;

Hidrotechninės statybos inžinerija – Rytis Skominas tel. +37060014067, rytis.skominas@vdu.lt