fish-1656504_960_720.jpg

Socialiniams partneriams pristatytas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programos projektas. Žemės ūkio ministerijos specialistai kartu su žuvininkystės sektoriaus atstovais aptarė siūlomus šio projekto tikslus, prioritetus bei lėšų skyrimą.

Lietuvai iš Europos jūrų reikalų, žuvininkystės ir akvakultūros fondo (EJRŽAF) 2021–2027 m. numatoma skirti 61,183 mln. Eur. Kartu su nacionalinėmis lėšomis programos biudžetas sieks daugiau kaip 87 mln. Eur.

Daugiausia lėšų Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programoje siūloma skirti tvarios ir ekonomiškai perspektyvios akvakultūros veiklos skatinimui – 28,843 mln. Eur (33 proc.).

14,859 mln. Eur (17 proc.) numatyti siekiant skatinti veiksmingos žuvininkystės kontrolės, žiniomis pagrįstų sprendimų priėmimą.

Pakrančių žvejybos ir akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimui planuojama skirti 13,110 mln. Eur (15 proc.).

Ekonomiškai, socialiai ir aplinkosauginiu požiūriu tvarios žvejybos veiklos stiprinimui siūloma skirti 7,289 mln. Eur (8,34 proc.).

6,118 mln. Eur (7 proc.) planuojama skirti vandenų ekosistemos apsaugai ir atkūrimui. Tokia pat suma numatoma ir konkurencingos, skaidrios ir stabilios žvejybos ir akvakultūros produktų rinkai, taip pat šių produktų perdirbimui plėtoti.

3,321 Eur (0,2 proc.) numatoma skirti žvejybos pajėgumų pritaikymo prie žvejybos galimybių ir ekonominio lygio palaikymo laikino žvejybos veiklos nutraukimo atveju skatinimui.

Siekiant stiprinti tvarų jūrų ir vandenynų valdymą, gerinant žinias apie jūras, jūrų stebėseną ir (arba) pakrančių apsaugos tarnybų bendradarbiavimą, numatyti 2,622 mln. Eur (3 proc.).

Energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir išmetamo CO2 kiekio mažinimui planuojama skirti 174,81 tūkst. Eur (0,2 proc.).

Techninei paramai (skirtai programos administravimui ir viešinimui) planuojama skirti apie 5 mln. Eur.

Viešosios diskusijos, padėjusios išsiaiškinti, kaip EJRŽAF lėšos galėtų efektyviau prisidėti prie žuvininkystės sektoriaus iššūkių bei problemų sprendimų, prasidėjo 2019 m. Jose dalyvavo tiek žuvininkystės sektoriaus atstovai, tiek mokslininkai ir socialiniai partneriai. Konsultacijos su socialiniais partneriais aktyviai vyks ir toliau.

Šių metų rugsėjo mėnesį Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 m. programos projektą numatoma oficialiai pateikti Europos Komisijai tvirtinti.

Projekto pristatymo medžiagą galite rasti čia.

Daugiau informacijos yra čia.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.19568