” Teisės akto projektas Nr. 20-13165 “Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 3D-2 Melioracijos Techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 Melioracijos statiniai. pagrindiniai reikalavimai´ patvirtinimo pakeitimo” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1496521)”

Visų LŽHIS Tarybos narių ir kitų Sąjungos narių prašome iki 2020-10-10 atsiųsti sąjungos prezidentui (vilimantas.vaiciukynas@vdu.lt)  arba į mūsų sąjungos paštą (lzhis_@hotmail.com)  pastabas dėl svarstomo MTR.