Šie metai mums visiems ne eiliniai. Prisiminsime, kaip 1918 m., prieš 96 metus, atkuriant 1917 m. Tverėje įkurtą Lietuvių matininkų sąjungą, vyresnieji kolegos būrėsi į Lietuvos matininkų profesinę sąjungą, kaip tarpukariu buvo leidžiamas žurnalas „Žemėtvarka ir melioracija” ir kaip nelengva buvo prieš 25 metus atkurti šią organizaciją, atnaujinti žurnalo leidybą. Šiandien tai turime, tačiau susiduriame su  leidinio išlikimo problema, prenumeruojančiųjų skaičius yra nepakankamas leidybos išlaidoms padengti.

Kreipiamės į Jus ir prašome suprasti, kad  istoriškai labai svarbu išsaugoti mūsų profesinį žurnalą  – be prenumeratos mūsų profesinis žurnalas negali egzistuoti, o jį išlaikyti – istoriškai svarbu, tai yra kiekvieno LŽHIS nario garbės reikalas.

Kviečiame prenumeruoti žurnalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2014 metams. Metinė prenumeratos kaina 80 Lt. + 9 proc. PVM – 7,20 Lt.  Individualiems skaitytojams taikoma 30 proc. nuolaida (metinė prenumerata kainuoja 61,04 Lt). Pristatymas paštu metams papildomai kainuoja 12 Lt.

LŽHIS sąskaita LT364010042500093448. Įmonės kodas 290789750.

Prenumeratos užsakymo blankas uzsakymo blankas-2-1 (2)

Mūsų žurnalas – vienintelis periodinis leidinys šalyje, nušviečiantis žemėtvarkos planavimo, matininkų, geodezininkų, hidrotechnikos ir melioracijos specialistų gyvenimą bei darbus, problemas ir pasiekimus, įmonių veiklą.

Pirmajame šių metų žurnalo numeryje prisiminsime Sąjungos istoriją, kalbinsime anksčiau jai vadovavusius žmones, spausdinsime rašinius apie naujausias įstatymų pataisas, rašysime apie melioratorių ir žemės tvarkymo specialistų darbus ir kodėl žemės mokesčiais nepatenkinti žemdirbiai.

Prenumeruokite žurnalą ir paraginkite tai daryti kolegas. Žurnalo prenumerata – puiki dovana žemėtvarkos ir hidrotechnikos veteranams – buvusiems Jūsų kolektyvo nariams.

Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija