Apie tai naujame žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” numeryje

 

Kai kuriose Europos šalyse įgyvendinami projektai, siekiant upes grąžinti į senąsias vagas. Pagal Vandenų plėtros 2017-2023 m. programos įgyvendinimo veiksmų planą, kurį pasirašė Lietuvos aplinkos ir žemės ūkio ministrai, ir mūsų šalyje numatoma gerinti vandenų būklę. Lietuva renkasi švelniosios vandenų būklės gerinimo priemones.

Identifikuoti 163 upių ruožai, kurie neatitinka geros būklės kriterijų. Numatoma pasitelkti 6,9 mln. Eur ES struktūrinių fondų lėšų (tiek skiriama projektui “Vandens telkinių būklės atstatymas upių vagų renatūralizavimo priemonėmis”), kurį įgyvendina Aplinkos apsaugos agentūra.

Dėl tokių aplinkosaugininkų užmojų nerimauja žemdirbiai, ūkininkaujantys melioruotose žemėse. Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) kreipėsi į Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas bei Seimo Kaimo reikalų komitetą prašydami atsakingas institucijas stabdyti numatomus darbus. Ūkininkai siūlo rengiant panašius projektus paisyti melioracijos specialistų, ekspertų ir mokslininkų nuomonės.

“Ar pagrįstas ūkininkų nerimas? Ar pradėjus tuos darbus neiškils naujų problemų Lietuvai?” Pašnekovų nuomonės rašinyje – “Upelių renatūralizacija – švelnusis variantas”.

                *             *            *

Rugpjūčio antrojoje pusėje hortenzijos pačios gražiausios. Žiedų kekės stebina dydžiu, formomis, džiugina spalvomis. Žalsvos, baltos, kreminės, rausvos, rausvai vyšninės… Tuo įsitikinti galima apsilankius Hortenzijų parke Kakūnų kaime (Panevėžio r.). Atvykusieji čia randa kerinčias hortenzijų plantacijas, sutvarkytą aplinką, o norintieji pailsėti – suoliukus prie tvenkinio. Dažnas iš parko išvyksta patyręs gerų įspūdžių ar nešinas išsirinktu sodinuku savo sodybai, nes pastaraisiais metais Lietuvoje ir kitose šalyse šie gėlių krūmai labai išpopuliarėjo. Apie tai rašinys “Rausvėjančių hortenzijų parke”.

                     *               *              *

      Rytiniame Vidurio Lietuvos žemumos pakraštyje išsidėstęs Kupiškis ir jo apylinkės. Tai žemdirbiškas rajonas. Apie tai byloja ir žemės fondo sudėtis: iš 108 tūkst. ha bendro ploto žemės ūkio naudmenos užima 59,4 tūkst. ha (62,18 proc.), miškai – 27,55 tūkst. ha (28,82 proc.), o likę 9 proc. užimti keliais, vandenimis, užstatyta teritorija ir kt. Kaimiškoje savivaldybės dalyje gyvena 59 proc. visų rajono gyventojų. Apie darbus ir kokių lūkesčių turi melioracijos specialistai šiandien, mintimis dalijasi Kupiškio rajono savivaldybės Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiasis specialistas, LŽHIS Kupiškio hidrotechnikų grupės vadovas Rimantas Bimbiris. Rašinys “Apie melioracijos darbus Kupiškio krašte”.

                     *              *               *

      Pasaulyje vykstanti globali klimato kaita bei jos sukelti pokyčiai regione didina pavojingų gamtinių reiškinių kiekį. Su klimato pokyčiais dažnėjantys ir ekstremalėjantys meteorologiniai ir hidrologiniai reiškiniai padaro daug žalos šalies ūkio šakų sektoriams ir visuomenei. Siekiant sumažinti neigiamą ekstremalių klimato reiškinių poveikį ir laiku perspėti gyventojus apie galimus pavojus, labai svarbūs kasdieniniai meteorologinių bei hidrologinių reiškinių stebėjimai ir jų prognozavimas. Norint tinkamai įvertini pavojingų meteorologinių reiškinių mastą ir atlikti kuo tikslesnį jų prognozavimą, būtina vykdyti nepertraukiamus meteorologinius ir hidrologinius stebėjimus ir matavimus, bei suinteresuotoms šalims laiku pateikti kokybišką hidrometeorologinę informaciją. Nors ekstremalių orų įvykių prognozavimas neužkerta kelio jų atsiradimui, tikslus ir savalaikis jų numatymas leidžia atsakingoms valstybinėms institucijoms imtis veiksmų, siekiant sumažinti jų sukeliamą žalą, bei apsaugoti žmonių turtą ir gyvybes. Apie tai rašinyje “Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos matavimų tinklo modernizavimas”.

                      *                 *              *

       Žemėtvarkos, geodezijos, kadastro, GIS ir susijusių sričių universitetų bei kitų įstaigų atstovai dalyvavo kasmet organizuojamoje tarptautinėje mokslinėje metodinėje konferencijoje. Toks renginys pernai visai neįvyko, o šiemet pirmą kartą buvo organizuotas nuotoliniu būdu. Apie tai žurnale “Konferencija “Baltijos šalių žemėtvarka’21 Latvijoje”.

AKTUALIJOS

Vanda Vasiliauskaitė. Upelių renatūralizacija: švelnusis variantas                                            1

Raimundas Baublys. Sureguliuotų upių renatūralizavimo poreikis ir galimybės                     12

MŪSŲ GYVENIMAS

Rytis Skominas. VDU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto absolventai 2021 m.                   19

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Vaiva Deveikienė, Steponas Deveikis.

Trakų Vokės dvaro sodybos renovacijos pamokos ir patirtys                                                       24

Tomas Veršinskas. Žemės bankininkystė Europoje                                                                     36

Pranas Aleknavičius. Lietuvos gyvenamųjų vietovių analizė                                                     41

Vanda Vasiliauskaitė. Rausvėjančių hortenzijų parke                                                                 52

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Vanda Vasiliauskaitė. Apie melioracijos darbus Kupiškio krašte                                           56

APLINKOSAUGA

Raimundas Baublys. Lietuvos hidrometeorologijos

tarnybos matavimų tinklo modernizavimas                                                                                  62

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Virginija Gurskienė, Jolanta Valčiukienė.

Konferencija „Baltijos šalių žemėtvarka’21“ Latvijoje                                                                 66

ISTORIJA

Romualdas Survila. Žemės melioravimas 1968, 1969 metais                                             70

SVEIKINAME                                                                                                                                  77

PRISIMINIMAI

Vladas Kupris. Nebuvom apkerpėję                                                                                         81

UŽJAUČIAME                                                                                                                                 83

TAI ĮDOMU

Midona Dapkienė. Japoniškas sodas Kretingos rajone                                                        86

KRONIKA                                                                                                                                         91