Apie tai rašoma numeryje

 

Intensyvėjanti žemės ūkio gamyba daro neigiamą įtaką klimato kaitai, biologinei įvairovei ir vandens bei dirvožemio kokybei, tad siekiant pokyčių būtina tvariau naudoti išteklius ir spręsti aplinkosaugos problemas.

Apie tai, kokiomis mintimis vedinas darbus pradėjo ir kaip vertina situaciją žemės tvarkymo bei melioracijos srityse, mintimis dalijasi naujasis žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas rašinyje Turėtų būti įsteigtas melioracijos fondas”.

*                    *                  *

Prieš dešimtmetį Kauno rajone keliais metrais staiga pakilus vandens lygiui, nukentėjo Radikių kaimo gyventojai, buvo apsemtos kelios Kleboniškio miške esančios sodybos. Ekspertams prognozuojant, kad šį pavasarį potvynis gali pasikartoti, baimintasi, kad didėja ledonešio rizika, mat statant tiltą per Nerį, buvo susiaurinta upės vaga.

Vasario pabaigoje Neryje ties Kaunu rengiantis galimam stichijos šėlsmui prasidėjo darbai: juos vykdė UAB „Hidrum“. Daugiafunkcė žemkasė „Watermaster Classic IV“ laužė ledą tilto prieigose. Kovo pirmąją savaitę jau buvo sutrupinta ledo 5 km upės atkarpoje nuo Kleboniškio tilto aukštyn. Apie tai rašinys Ledai pasitiko pavasarį”.

*                    *                  *

Šį pavasarį rinksime naują LŽHIS tarybą ir  prezidentą. Pagal Sąjungos įstatus, rotacijos principu Sąjungos vadovas turėtų būti renkamas iš žemėtvarkos sekcijos. Apžvelgdamas dvejų metų kadencijos darbus LŽHIS prezidentas Vilimantas Vaičiukynas padėkojo kolegoms už bendrą veiklą ir pastebėjo: “COVID-19 pandemija pakeitė daugelio mūsų gyvenimus, darbus ir ateities planus. Karantinas sutrukdė gyvai bendrauti su gamyboje dirbančiais LŽHIS nariais, nebesusitikome su kolegomis kasmet vykdavusioje profesinėje šventėje, tradicinius Sąjungos tarybos posėdžius pakeitė pokalbiai nuotoliniu būdu. Nepaisant kilusių iššūkių, galima pasidžiaugti, kad radome galimybę ir toliau aktyviai tęsti Sąjungos veiklą”. Apie tai rašinys Apžvelgiant 2019 – 2021 m. kadencijos darbus”.

 

*                    *                  *

Prieš 95-erius metus, 1926 m. kovo mėnesį, Panevėžyje buvo parengtas ir Kaune atspausdintas pirmasis dabartinio LŽHIS žurnalo pirmtako, Lietuvos matininkų profesinės sąjungos leidinio „Matininkas“ numeris. Jis vienijo ir padėjo nušviesti matininkų bei žemės kultūrintojų darbo aktualijas ir problemas. Tolesnius žurnalo leidybos kelius trumpai apžvelgiame rašinyje Minime žurnalo gimtadienį”

*                    *                  *

Lietuvoje drenažu sausinama apie 2,5 mln. ha žemės ūkio naudmenų, kuriose įrengtas daugiau kaip 1,3 mln. km drenažo tinklas. Gausiausiai drenažo sistemos įrenginėtos 1960–1990 metais. Per šį laikotarpį vyko įvairūs pokyčiai, taip pat ir projektuojant drenažo sistemas: keitėsi projektavimo normos, hidromoduliai, paviršinio vandens tūrių skaičiavimai pagal reljefo formas ir pats drenažo išdėstymas plane bei natūroje. Šių dienų problemos Lietuvos laukuose aptariamos rašinyje Drenažo uždumblėjimo tyrimai. Drenažo gedimai ir galimos jų priežastys”.

TURINYS

AKTUALIJOS

 1. Vasiliauskaitė. Trisdešimt apgintos Laisvės metų…………………………………………. 1
 2. Vasiliauskaitė. Turėtų būti įsteigtas melioracijos fondas……………………………….. 2
 3. Vasiliauskaitė. Ledai pasitiko pavasarį…………………………………………………………. 6

MŪSŲ GYVENIMAS

 1. Vaičiukynas. Apžvelgiant 2019–2021 m. kadencijos darbus……………………….. 10
 2. Vasiliauskaitė. Minime žurnalo gimtadienį 12

VDU Žemės ūkio akademija. VDU ŽŪA kanclerė prof. A. Miceikienė:

„daug nuveikę esame per kuklūs“……………………………………………………………………. 14

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

 1. Juknelienė, J. Valčiukienė.

Ūkininkų ūkių skaičiaus ir deklaruojamų žemės ūkio naudmenų ploto kaita……… 17

 1. Deveikis, V. Deveikienė, S. Sodeikis. Veiklos plėtojant Lietuvos želdynus

kronika. Atsiliepimas apie Regimanto Pilkausko leidžiamą trilogiją…………………. 22

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

 1. Vaičiukynas, R. Vaisvilavičius, G. Balevičius, G. Vyčienė, O. Miseckaitė,
 2. Baublys. Drenažo uždumblėjimo tyrimai. Drenažo gedimai ir galimos

jų priežastys……………………………………………………………………………………………………. 27

 1. Narunec. Melioracija Vilniaus rajone………………………………………………………….. 35
 2. Smilgevičius. Kada Krymas turės pakankamai geriamo vandens………………….. 43
 3. Dapkienė. Kliūtys Europos upėse …………………………………………………………….. 46

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA

 1. Sužiedelytė Visockienė. Geodezijos ir kadastro katedros Vilnius Tech

veiklos apžvalga……………………………………………………………………………………………… 50

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

 1. Valčiukienė, D. Tiškutė-Memgaudienė. Nuotolinės paskaitos moksleiviams

„Nuo nuotraukos iki žemėlapio“……………………………………………………………………… 59

JUBILIEJUS

 1. Survila. Lietuvos narystės UNESCO trisdešimtmetis………………………………….. 61

ISTORIJA

 1. Survila. Žemės melioravimas 1964, 1965 metais………………………………………… 65

SVEIKINAME……………………………………………………………………………………………… 74

PRISIMINIMAI

 1. Jonikas. Sekėme karštomis valstybės pėdomis……………………………………………. 81

UŽJAUČIAME…………………………………………………………………………………………….. 85

TAI ĮDOMU

 1. Survila. Itaipu hidroelektrinė 89

KRONIKA……………………………………………………………………………………………………. 93