Informacija žurnalo skaitytojams ir bičiuliams

Koronaviruso įtaka žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” leidybos, spausdinimo ir ekspedijavimo reikalų neturėtų paveikti. Žurnalas prenumeratorius pasieks įprasta tvarka, išskyrus atvejus, kai leidinį norima atsiimti arba pirkti paskirstymo punkte – VDU Žemės ūkio akademijoje. Prieš tai prašome susisiekti su Loreta Grigaitiene tel.: +370-612-38202

Žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” redakcija

 

Žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2020 m. Nr.1

Apie tai rašoma numeryje

2020-ieji Lietuvoje paskelbti UNESCO pasaulio paveldo metais. Tarp išskirtinę visuotinę vertę turinčių ir pasauliniu mastu reikšmingų vietovių – Struvės geodezinis lankas. Lietuvos teritorijoje yra trys dienovidinio lanko geodezinizi punktai” Meškonyse (Vilniaus r.), Paliepiukuose (Vilniaus r.) ir Gireišiuose (Rokiškio r.). Visi jie yra valstybinio geodezinio tinklo punktai ir šiandien sėkmingai naudojami geodeziniuose matavimuose. Apie tai rašinys Struvėsgeodezinis lankas – su UNESCO ženklu”.

*       *       *

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas išleido trečiąją studijų programos „Akvakultūros technologijos“ bakalaurų laidą. Ši pirmos pakopos 3,5 metų trukmės studijų programa pardėta vykdyti 2014 m., specialybės žinių įgijo ir savarankišką profesinę veiklą pradėjo 18 absolventų. Apie tai rašinys Trečioji studijų programos „Akvakultūros technologijos“ bakalaurų laida”.

                                   *       *       *

Pernai vasarą žiniasklaida skelbė aplinkotyros mokslininkų, vieno didelio banko analitikės straipsnelius apie klimato kaitą, buvo cituojami nepatvirtinti ir neteisingai interpretuojami reiškiniai, susiję su vandenims.Tiek aplinkos tyrėjai, vykdę Nacionalinę mokslo programą, tiek banko atstovė ir kiti perrašinėtojai, žiniasklaidoje akivaizdžiai rėmėsi „GreenMatch“ Jungtinės Karalystės „žaliosios“ energetikos konsultavimo bendrovės parengta klimato kaitos poveikio studija 32 Europos šalyse. Kaip tai siejasi su mūsų šalimi – Petro Punio rašinys Kova su klimato kaita ir vandeningi reiškiniai: iki teisybės – toli”.

*         *         *

Vos užsiminus apie melioraciją Lietuvoje girdime tą patį – įrenginiai seni, drenažas susidėvėjęs, patys ūkininkai tuo turėtų rūpintis, nes valstybė stokoja lėšų, o Europos Sąjunga nebeišgali paramos didinti. Ūkininkai vis dar laukė konkrečių valdžios sprendimų, kliovėsi savo jėgomis, būrėsi į melioracijos sistemų naudotojų asociacijas. Panevėžio apskrities ūkininkai gana aktyviai gebėjo naudotis ES parama melioracijai, tačiau dėl sudėtingų paramos gavimo taisyklių ne visiems sėkmingai sekėsi. Kokios šiandien žemdirbių nuotaikos kalbant jiems aktualia tema? Koks šalies ūkininkų požiūris į melioraciją ir su kokiomis problemomis jie susiduria? Nuomonių rubrikoje apie tai Zigmanto Aleksandravičiaus rašinysDrenuotas žemes būtina rekonstruoti”.

                                     *     *       *

Jau devynis dešimtmečius kauniečius vandeniu aprūpina bendrovė „Kauno vandenys“. Ilgas 90-ties metų vandens kelias nuo pirmosios vandentiekio linijos iki moderniausių nuotekų valymo sistemų, nuo pirmosios 399 puslapių klientų registracijos knygos iki bendrovės aptarnaujamo trečdalio milijono kauniečių. Apie bebdrovės veiklą ir jos istoriją rašinys Kauno vandentiekiui – 90 metų, nuotekų valyklai – 20 metų”.

 

TURINYS

MŪSŲ GYVENIMAS

Midona Dapkienė, Gražina Žibienė. Trečioji studijų programos

„Akvakultūros technologijos“ bakalaurų laida…………………………………………. 1

ŽEMĖTVARKA, KRAŠTOTVARKA

Pranas Aleknavičius. Tarpukario Lietuvos teisės aktų žemės

tvarkymo klausimais fragmentai………………………………………………………………. 6

Jolita Garbulienė. Sutvarkyta Šventos dvaro tvenkinio aplinka ………….. 11

Tomas Balčiūnas. Valstybės žemės fondo veikla………………………………….. 15

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Jonas Račas. Lietuvos melioracijos įmonių asociacija – 2019 m…………… 28

Petras Punys. Kova su klimato kaita ir vandeningi reiškiniai:

iki teisybės – toli………………………………………………………………………………………. 30

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA

Vanda Vasiliauskaitė. Struvės geodezinis lankas – su UNESCO ženklu… 36

Romualdas Survila. Žemės administravimo regioninėse diskusijose

priemonių aptarimas……………………………………………………………………………….. 38

NUOMONĖS

Zigmantas Aleksandravičius. Drenuotas žemes būtina rekonstruoti…….. 42

Giedrius Pašakarnis. Kelių apsaugos zonos riboja darnią

Lietuvos kaimų plėtrą……………………………………………………………………………… 50

ISTORIJA

Romualdas Survila. Vilniaus vandenys…………………………………………………. 52

Vilma Garlinskienė, Jonas Matulevičius. Kauno vandentiekiui –

90 metų, nuotekų valyklai – 20 metų……………………………………………………… 58

ŽMONĖS IR DARBAI

Jonas Jašinskas. Gyvenimas, skirtas hidrotechnikai………………………………. 67

Algirdas Radzevičius, Raimondas Šadzevičius. Ryškūs pėdsakai

hidrotechnikoje………………………………………………………………………………………… 72

SVEIKINAME………………………………………………………………………………………… 78

PRISIMINIMAI

Antanas Kubilius. Žemės reforma Kerelių kaime 1925 m……………………… 83

UŽJAUČIAME……………………………………………………………………………………….. 85

TAI ĮDOMU

Vanda Vasiliauskaitė. Didžiausias ledo urvas pasaulyje……………………….. 87

KRONIKA………………………………………………………………………………………………. 89