Kasmetinė žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių šventė šiais metais aštuonioliktąjį kartą buvo surengta legendomis apipintoje Dzūkijos žemėje. Pasitelkiant V.Krėvę galime pasakyti, kad visos Dzūkijos vietos gražios, bet gražiausia šį kartą vieta buvo Radžiūnų kaime (Alytaus r.), kur mėlyna Nemuno kilpa juosia vaizdingus pušynus. Čia, „Tarzanijos“ pramogų parke, birželio 3 d. nuo pat ryto iki vėlyvo vakaro šurmuliavo hidrotechnikai ir žemėtvarkininkai, suvažiavę iš visos Lietuvos.

      Šventės pradžioje sveikinimo žodžius tarė Alytaus rajono vadovai. Susibūrus draugėn pasidžiaugė ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, linkėdamas būsimiems hidrotechnikams ir žemėtvarkininkams žinių semtis jungtiniame Vytauto Didžiojo universitete. Trumpas sveikinimo kalbas ir palinkėjimus šventės dalyviams išsakė Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos, Valstybės žemės fondo ir kitų organizacijų atstovai.

Šventės pradžią paskelbęs LŽHIS viceprezidentas V.Vačiukynas pakvietė profesinei diskusijai, kuri truko gerą valandą. Prie mikrofono ėjo norintieji išsakyti savo rūpesčius, viltis ir džiaugsmą, pasitinkant atkurtos mūsų valstybės šimto metų jubiliejų.

      Šiais metais darbus konkursui pateikė tik hidrotechnikai. Diplomais už hidrotechnikos ir melioracijos statinių projektus LŽHIS apdovanojo: UAB „Šiaulių hidroprojektą“ už projektą „Specialios paskirties statinio statyba bei teritorijos Šiaulių r. , Kairių sen., Mumaičių k. sutvarkymas“ ir  UAB „SWECO Lietuva“ projektą „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinių Nr. 127 ir 128  kranto sutvirtinimo rekonstravimas“.

Šventės proga, už profesionalų darbą, profesinių vertybių puoselėjimą ir aktyvią visuomeninę veiklą darbščiausieji ir visuomeniškiausieji profesijos broliai buvo apdovanoti Žemės ūkio ministerijos padėkos raštais, Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM bei LŽHIS padėkomis.

       Svarbi šventinės programos dalis – sportinės varžybos. O kol vyko varžybos, šventės vertinimo komisija apžiūrėjo ir įvertino šventinių stalų puošybą, ragavo išradingai paruoštų patiekalų. Šventės dalyvius, gausiai dalyvavusį jaunimą linksmino muzikantų grupė „Išjunk šviesą“.

Profesinės šventės rėmėjai: Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM, VĮ Valstybės žemės fondas, ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas. Padėkos nusipelniusius už gražią šventės organizaciją alytiškius ir kitus pagalbininkus surašyti prireiktų didelio pergamento lapo.

                                              “ŽH” informacija