Pirmąjame žurnalo numeryje prisiminsime prieš 25 metus atkurtosios LŽHIS ištakas, kalbinsime sąjungai vadovavusius ir dabar vadovaujančius žmones. Rašysime apie Valstybės žemės fondo specialistų atliekamus darbus, žemdirbiams nepatinkančius žemės mokesčius, melioracijos veteranų susitikimą, nuo sausio 1 d. pradėjusio veikti Teritorijų planavimo įstatymo pataisas ir kt. 
Žurnale rasite vyresniosios kartos kolegų atsiminimų, nebus pamiršti jubiliejinius gimtadienius švenčiantieji kolegos.

Kviečiame prenumeruoti žurnalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 2014 metams. Metinė prenumeratos kaina 80 Lt. Individualiems skaitytojams taikoma 30 proc. nuolaida (metinė prenumerata kainuoja 56 Lt). Pristatymas paštu metams papildomai kainuoja 12 Lt (šios kainos nurodytos be PVM).

LŽHIS sąskaita LT 364010042500093448. Įm. kodas 290789750.

Mūsų žurnalas – vienintelis periodinis leidinys šalyje, nušviečiantis žemėtvarkos, hidrotechnikos ir melioracijos specialistų gyvenimą bei darbus, įmonių veiklą, LŽHIS veiklos aktualijas.

Prenumeruokite žurnalą ir paraginkite tai daryti kolegas. Žurnalo prenumerata – puiki dovana žemėtvarkos ir hidrotechnikos veteranams – buvusiems Jūsų kolektyvo nariams. Žurnalo prenumeratos užsakymo blankas uzsakymo forma.

                             Žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ redakcija