Projektų paketas:

Nr. 19-2538(2) “Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 pakeitimo įstatymo projektas” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1490833)

Nr. 19-2539(2) “Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1490838)

Nr. 19-2540(2) “Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 348 ir 589 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3481 straipsniu įstatymo projektas” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1490841)

Nr. 20-11939 “Dėl Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo Nr. I-323 pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 348 ir 589 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 3481 straipsniu projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui” (http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1490871)

“Jeigu išvadas teikiantis subjektas nustatytu laiku nepateikia išvadų, laikoma, kad jis teisės akto projektui pritaria” (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 337 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo” pakeitimo”

Projekto derinimą inicijavo
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ruta.slidziauskaite@zum.lt;Violeta.Vazneviciene@zum.lt

Pastabas ir pasiūlymus šiems teisės aktams galite siųsti į sąjungos el. paštą lzhis_@hotmail.com., iki rugsėjo 10 d.