vand.jpg

Išgaunamų požeminio vandens išteklių geresnei saugai ir kokybei užtikrinti Aplinkos ministerija siūlo patikslinti Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarką.

Aplink kiekvieną požeminio vandens gavybai skirtą gręžinį nustatoma vandenvietės apsaugos zona (VAZ) gali būti sudaryta iš trijų apsaugos juostų – tai priklauso nuo vandenvietės grupės, požeminio vandens naudojimo paskirties ir išgaunamo kiekio.

Pakeitus minėtąją Tvarką, bus patikslinta, kokiais atvejais ir kokios turi būti nustatytos VAZ apsaugos juostos ar jų sektoriai. Pavyzdžiui, numatoma patikslinti, kad mažoms vandenvietėms, kai išgaunama iki 10 m3 per parą požeminio vandens, išskyrus atvejus, kai jis naudojamas geriamojo vandens tiekimui, būtų nustatoma tik VAZ pirmoji juosta, kurios dydis priklauso nuo vandenvietės grupės.

Šis ir kiti patikslinimai siūlomi, atsižvelgus ir į jau pakeistus teisės aktus, susijusius su VAZ juostų derinimu ir nustatymu, ir į vis besikeičiančią žemėnaudą, gyvenamųjų ir pramoninių teritorijų plėtrą.

Pažymėtina, kad VAZ juostos dydis, pasak Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyresniosios patarėjos Agnės Kniežaitės-Gofmanės, nėra pagrindinis veiksnys požeminio vandens ištekliams nuo galimos taršos apsaugoti. Svarbiausia, kad požeminio vandens gręžinys būtų įrengtas tvarkingai, pagal taisykles, o apsaugos zonoje laikomasi nustatytų reikalavimų.

Su Aplinkos ministerijos ir Lietuvos geologijos tarnybos parengtais ir siūlomais Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos pakeitimais galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje. Pastabų ir pasiūlymų laukiama iki gegužės 7 d.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1323