Seminaras vyks 2015 m. rugsėjo 25 d. Aleksandro Stulginskio universiteto III r. 601 auditorijoje.

Seminaro tikslas – supažindinti seminaro dalyvius su teritorijų planavime iškylančiomis aplinkosauginėmis ir darnios plėtros problemomis ir aptarti sprendimo būdus.

Seminarą finansuoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

 

P R O G R A M A

9:00 – 10:00 Dalyvių registracija. 

10:00 –  10:10 Seminaro atidarymas.

10:10 – 10:20 Žemėtvarkos specialistų rengimas Aleksandro Stulginskio universitete. Virginija Gurskienė, Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

10:20 – 10:50 Teritorijų planavimo nuostatos, įtakojančios žemės naudojimo kaitą. Zita Kvietkienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos)

10:50 – 11:20 Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų panaudojimas aplinkosaugos klausimų sprendimui. Pranas Aleknavičius, Giedrius Balevičius, Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

11:20 – 11:50 Kaimo plėtra teritorijų planavimo dokumentuose. Rita Palčiauskaitė, Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas

11:50 – 12:20 Žemės naudojimas saugomose teritorijose ir aplinkosauga. Nerijus Žitkevičius, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

12:20 – 13:00 Diskusijos.

13:00 – 13:30 Kavos pertrauka.

13:30 – 14:00 Žemės konsolidacijos projektų rengimo ir įgyvendinimo galimybės bei priemonės. Laima Kasparavičiūtė, Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamentas

14:00 – 14:30 Žemės konsolidacijos proceso ir rezultatų apžvalga. Giedrius Pašakarnis, Liverpulio John Moores universitetas

14:30 – 15:00 Žemės tvarkymo problemos saugomose teritorijose.  Vilma Aleknavičienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

15:00 – 15:30 Žemės konsolidacijos patirtis užsienio šalyse.  Audrius Aleknavičius, Aleksandro Stulginskio universitetas, Žemėtvarkos ir geomatikos institutas

15:30 – 17:00 Diskusijos, aptarimas.

 

Seminaro PROGRAMA: Seminaras ASU_2015 09 25-Darni pletra

Seminaro registracijos forma: Registracijos forma – 2015-09-25 seminarui