Ūkininkai ir žemės ūkio veiklą vykdantys juridiniai asmenys, norintys sustiprinti savo ūkius, lapkričio 2 d. – gruodžio 30 d. vėl gali teikti paramos paraiškas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramai gauti. Šiam paraiškų teikimo laikotarpiui skiriama beveik 21 mln. Eur paramos lėšų. 

Paramos dydis pareiškėjo projektui negali viršyti 600 tūkst. Eur ir 2014–2020 metų laikotarpiu – 600 tūkst. Eur. Susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gautos paramos suma  2014–2020 m. pagal veiklos sritį negali viršyti 1 mln. Eur.

Pareiškėjai, gavę paramą, galės įgyvendinti naujų gamybinių pastatų ir statinių statybos arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektus, investuoti į valdos infrastruktūros sutvarkymą, įsigyti įrangos, būtinos gamybinių pastatų eksploatavimui užtikrinti.

Taip pat numatyta finansuoti naujų technologinių įrengimų, skirtų specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti, ir (arba) paruošti realizacijai, įsigijimą,  bendrąsias išlaidas. Paramos lėšomis nebus finansuojama žemės ūkio technika ir įranga.

Prioritetiniai sektoriai lieka tokie patys, kaip ir anksčiau – gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė. Išlieka ir analogiški paramos intensyvumo dydžiai pagal sektorius, t. y. gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės, augalininkystės – 40 proc.

Paramos intensyvumas prioritetiniuose sektoriuose padidinamas 20 proc. punktų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, įgyvendinantiems kolektyvines investicijas. Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ir augalininkystės sektoriuose paramos intensyvumą 20 proc. punktų numatyta padidinti  ir jauniesiems ūkininkams (fiziniai asmenys, kurie paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresni kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai), pateikusiems paramos paraiškas penkerių metų laikotarpiu nuo įsisteigimo dienos.

Veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo 2020 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020-10-21 įsakymu Nr. 3D-714 galite rasti čia.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.19369