Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. pavasario sesijoje priimti įstatymų (Teritorijų planavimo, Žemės, Nekilnojamojo turto kadastro ir kt.) pakeitimai, kuriais atsisakyta žemės sklypų kadastro duomens – žemės sklypų naudojimo pobūdžio bei pakeistas žemės sklypų naudojimo būdų sąrašas. 

Įgyvendindami minėtus pakeitimus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir aplinkos ministrai 2013 m. gruodžio 11 d. įsakymu (įsakymas pridedamas ŽŪM-AM_2013-12-11_BŪDŲ_TURINYS ) ir 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymu (įsakymas pridedamas ŽŪM-AM_2013-12-30_ĮSAK) pakeitė 2005 m. sausio 20 d. priimtą įsakymą „Dėl pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės naudojimo būdų turinio, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašo ir jų turinio patvirtinimo“ ir išdėstė jį nauja redakcija.

Šiais teisės aktais nustatytas žemės sklypų naudojimo būdų turinys bei žemės naudojimo būdų ir žemės naudojimo pobūdžių, įrašytų nekilnojamojo turto kadastre, keitimo tvarka.

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymą žemės sklypų kadastro duomenų bylos, kurios vadovaujantis Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklėmis, patvirtintomis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012-06-29 įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-244 „Dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos tikrinimo valstybės įmonėje Registrų centre taisyklių patvirtinimo“, nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui (VĮ Registrų centrui) pateiktos iki 2013 m. gruodžio 31 d. arba kurios pateiktos Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniams padaliniams iki 2013 m. gruodžio 31 d., laikytinos iki 2014 m. sausio 1 d. parengtomis žemės sklypų kadastro duomenų bylomis ir matininkams šių bylų dokumentų pertvarkyti nereikės, t. y. nereikės išbraukti jose nurodytų žemės sklypų naudojimo pobūdžių ar įrašyti naujus žemės sklypų naudojimo būdus. Kitais atvejais žemės sklypų kadastro duomenų bylose nurodyti žemės sklypų naudojimo būdai turės atitikti teisės aktais nustatytus žemės sklypų naudojimo būdus.