Zem-Hidro_2016-2

Apie tai rašoma žurnale “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2016 m. Nr.2

 

Birželio 4 d. Šeirės stovyklavietėje prie Platelių ežero (Plungės r.) septynioliktąjį kartą buvo švenčiama hidrotechnikos, melioracijos ir žemėtvarkos specialistų profesinė diena, paminėtas LŽHIS žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ 90-metis.

Viename gražiausių Žemaitijos kampelių – Plateliuose profesinė šventė švenčiama antrą kartą. Čia Lietuvos žemėtvarkininkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos nariai buvo susirinkę 2007-ųjų birželio pirmąjį šeštadienį. Apie renginį R. Survilos ir V. Vasiliauskaitės rašinys Plateliuose šurmuliavo profesinė šventė”.

                                                     *                               *                                 *

UAB „Biržų ranga“ įkurta 1956 m. Tuomet ji vadinosi Biržų MMS. Laikui bėgant šios įmonės pavadinimas ne kartą keitėsi, o 2008 m. akcininkų susirinkime nutarta ją pertvarkyti į uždarąją akcinę bendrovę „Biržų ranga“. Šiandien čia dirba per 100 žmonių, o pagal darbo rezultatus bendrovė yra tarp geriausiųjų Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos narių.

– Žmonės – mūsų įmonės turtas, – sako UAB „Biržų ranga“ generalinis direktorius Stanislovas Mačiulskis. Jis džiaugiasi, kad kolektyvui pavyko išsilaikyti krizės metais, rasti įvairesnių veiklos sričių ir prisitaikyti prie rinkos sąlygų. Apie bendrovės veiklą V. Vasiliauskaitės rašinys Žmonės – „Biržų rangos“ turtas”.

*                    

Prieš 55-eris metus įkurtas Žemėtvarkos projektavimo institutas pergyveno daugelį reformų ir ne kartą keitė savo pavadinimą. 1972 m. jis buvo pavadintas Respublikiniu žemėtvarkos projektavimo institutu, 1991 m. – Valstybiniu žemėtvarkos institutu, o nuo 2010 m. spalio 21 d. – valstybės įmone Valstybės žemės fondu (VŽF).

Šiandien tai stambiausia Lietuvos įmonė, atliekanti žemės reformos, žemėtvarkos, teritorijų planavimo, nekilnojamojo turto kadastro, geodezijos, kartografijos, geografinės informacijos sistemos (GIS), dirvožemio tyrimo ir vertinimo, melioracijos kadastro, žemės konsolidacijos projektų rengimo bei įgyvendinimo organizavimo, taip pat valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų organizavimo ir vykdymo darbus. Apie įmonės darbo aktualijas ir problemas su Valstybės žemės fondo direktoriumi Tomu Balčiūnu kalbėjosi V. Vasiliauskaitė., rašinys Įmonės stiprybė – kompetentingispecialistai”.

 

Europoje tik nedaugelis upių liko nepaveiktos žmogaus veiklos. Mažinant potvynių pavojų, gerinant laivybos sąlygas, plečiant žemės ūkio paskirties laukus jos buvo tiesinamos, gilinamos, nukreipiamos, patvenkiamos ir pritaikomos žmonių naudai. Tačiau dėl nuolatinės beatodairiškos žmogaus veiklos daugelio upių ir jas supančios aplinkos gamtinė įvairovė tapo skurdesnė. Todėl radosi poreikis stabdyti upių ekologinės aplinkos nykimą. Kaip tai sekasi daryti pasakoja R. Baublys ir R. Gegužis rašinyje Sureguliuotų upių atkūrimo patirtis užsienio šalyse”.

 

 

Balandžio 25 d. žemėtvarkos veteranas Jurgis Puniškis pažymėjo 80-metį. Tai graži sukaktis žmogaus, kuris visą aktyvų gyvenimą paskyrė žemėtvarkai.

Išėjęs į užtarnautą poilsį, J. Puniškis daugiau laiko skiria artimiesiems, dirba sode, sykiu su žmona Dovile lanko kultūrinius renginius. Ramioje Prūsų gatvelėje Panevėžyje jaukūs Puniškių šeimos namai suklega per šventes ir savaitgaliais, kai čia susirenka vaikai ir vaikaičiai. Apie savo jaunystę, studijo ir darbo metus gerbiamas jubiliatas dalijasi prisiminimais su skaitytojais straipsnyjeŪkininko vaikas, pasirinkęs žemėtvarką

 

 

MŪSŲ GYVENIMAS

R.Survila, V.Vasiliauskaitė. Plateliuose

šurmuliavo profesinė diena……………………….. 1

V.Vasiliauskaitė. Žmonės –

„Biržų rangos“ turtas ………………………………. 9

V.Vasiliauskaitė. Įmonės stiprybė –

kompetentingi specialistai……………………….. 12

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

K.Sivickis. Padedame spręsti problemas…… 18

D.Zubrus. Melioruotos žemės duomenų

skaitmenizavimo eiga ir problemos…………… 21

ŽEMĖTVARKA

V.Vasiliauskaitė. Siūlomos reformos

tikslas: statyti ar griauti?…………………………. 25

Nacionalinės žemės tarnybos

prie ŽŪM veikla 2015 m………………………… 29

B.Mikūta. Žemės kadastro ir

registro raida Lietuvoje…………………………… 34

APLINKOSAUGA

  1. Baublys, R. Gegužis. Sureguliuotų

upių atkūrimo patirtis užsienio šalyse ………. 41

J.Smilgevičius. Kokiais būdais

geriausia valyti ežerus

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

P.Aleknavičius. Kaip išsaugoti kaimo

gyvenamųjų vietovių vardus……………………. 48

V.Gurskis, A.Patašius. Tarptautinė

mokslinė praktinė konferencija………………… 51

JUBILIEJUS

Wawin Lietuva jubiliejus………………………… 53

SVEIKINAME……………………………………. 55

PRISIMINIMAI

V.Vasiliauskaitė. Ūkininko vaikas,

pasirinkęs žemėtvarką…………………………….. 61

UŽJAUČIAME…………………………………… 67

ATSIMENAME

R.Survila. Jokūbas Stanišauskis – geo-

dezininkas, hidrotechnikas, ministras………. 72

TAI ĮDOMU……………………………………….. 75

BE KOMENTARŲ……………………………… 78

KRONIKA………………………………………….. 80