Apie tai rašoma žurnale “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2018 m. Nr.3

 

UAB „Kuršasta“ – viena didžiausių ir seniausių statybinė įmonė Skuodo rajone. Šis darbo kolektyvas turi ilgametę patirtį kuriant Skuodo rajono infrastruktūrą, melioruojant žemę, tvarkant aplinką, tiesiant naujus bei tvarkant senus kelius, statant tiltus, rengiant inžinerinius tinklus…

    Savo patirtimi, dėmesiu ir kokybišku požiūriu į atliekamą darbą ši bendrovė užsitarnavo klientų ir visuomenės pasitikėjimą ne tik savame rajone. 2017 m. UAB „Kuršasta“ nominuota sertifikatu „Stipriausi Lietuvoje“, turi lyderio statusą. Apie tai rašinys ”Darbu užsitarnavę pasitikėjimą”.

                                                             *                     *                *

Nuosavybės grąžinimas lietuviui tapo kaip ir nepriklausomybės simbolis. Nuo 1990 m. formavosi kitas požiūris į nuosavybę, į tėvų ar senelių turto sugrąžinimą. Tai ypač svarbu buvo pirmaisiais nepriklausomybės metais. Reformos pradžia ir prielaidomis žemės nuosavybei atsirasti laikytinas ūkininkų ūkių kūrimasis pagal Valstiečių ūkio įstatymą. Pati žemės grąžinimo pradžia buvo labai aktyvi, žmonės norėjo tapti savo žemės savininkais, patys pradėjo ją dirbti. Pamąstymais žemės tvarkymo tema šiame numeryje dalijasi NŽT teritorinių skyrių vadovai Zigmantas Šimkus, Steponas Januška ir Jurgis Plieskis.

                                *         *          *

Kasmet Baltijos šalių valstybėse vyksta tarptautinės konferencijos žemės melioracijos temomis. Šiemet ši konferencija vyko Laulasmaa mieste prie Baltijos jūros Estijoje. Konferencijos tema – „Skaitmenizavimo galimybės bei ateities perspektyvos žemės melioracijos srityje“. Konferencijoje, be Baltijos šalių, dalyvavo ir Pietų Afrikos, Rusijos, Suomijos, Baltarusijos, Gruzijos bei Ukrainos, (iš viso 99) atstovai. Apie tai Juliaus Mačiulaičio rašinys Tarptautinė melioracijos
konferencija Estijoje”.

                                           *                   *                *

  Į pirmąją tarptautinę mokslinę ekologijos ir aplinkos inžinerijos konferenciją Krokuvos žemės ūkio universiteto Kongresų centre buvo pakviestos doc. Midona Dapkienė (ASU Hidrotechninės statybos inžinerijos institutas) ir prof. Laima Česonienė(ASU Aplinkos ir ekologijos institutas). Apie tai jų įspūdžiai rašinyje “Ekologijos ir aplinkos inžinerijos konferencija Krokuvoje”.

                                                          *                        *                     *

Tęsiame straipsnių ciklą apie žemės reformas, vykusias per šimtmetį nuo Lietuvos valstybės atkūrimo 1918 m. Žurnalo pirmajame numeryje buvo straipsniai: „Tarpukario (1918 – 1939 m.) žemės reforma“ ir „Bolševikinė žemės reforma Lietuvoje“, antrajame numeryje – „Socialistinė žemės reforma“. Šiame numeryje publikuojame prof. Prano Aleknavičiaus rašinį Restitucinė žemės reforma – 1991 – 2018 m.”

MŪSŲ GYVENIMAS

Vanda Vasiliauskaitė.
Darbu užsitarnavę pasitikėjimą                  1

Algis Kvaraciejus. Studentų
priėmimas į ASU VŪŽF                                6

Rytis Skominas. ASU VŪŽF
absolventai                                                      7

ŽEMĖTVARKA

Zigmantas Šimkus. Pamąstymai
žemėtvarkos tema                                         12

Steponas Januška. Žemės reformos
baigiamieji darbai Plungės rajono
ir Rietavo savivaldybėse                              19

Jurgis Plieskis. Žemės tvarkymo
problemos                                                        24

Vilma Daugalienė. Žemės
konsolidacijos ypatumai Suomijoje          26

HIDROTECHNIKA

Midona Dapkienė, Algirdas Radzevičius.
Pasaulinėje vandens, nuotekų ir atliekų
tvarkymo parodoje                                       30

Juozas Smilgevičius. Stambulo kanalas  34

ŽEMĖS KADASTRAS, GEODEZIJA

Algis Bagdonas. Žemėtvarkos ir
kadastro institucijų gamybiniai ryšiai        36

Arminas Stanionis, Krista Sabaitytė.
Klaidos kadastro duomenų bylose             41

MOKSLININKŲ DARBAI

Inga Adamonytė, Eglė Šarkinienė.
Dirvožemio drėgmės režimo
reguliavimas                                                    43

Rytis Skominas. ASU Vandens ūkio
ir žemėtvarkos fakulteto moksliniai
projektai 2016 – 2019 m.                              48

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Julius Mačiulaitis. Tarptautinė
melioracijos konferencija Estijoje              53

Midona Dapkienė, Laima Česonienė.
Trečioji tarptautinė konferencija
ICIEM 2018 Tunise                                      58

Midona Dapkienė, Laima Česonienė.
Ekologijos ir aplinkos inžinerijos
konferencija Krokuvoje                               61

KELIONĖS

Vanda Vasiliauskaitė. Baltojo
marmuro kasykloje                                       64

SVEIKINAME                                            67

LIETUVOS VALSTYBĖS
ATKŪRIMO 100-METIS

Pranas Aleknavičius. Restitucinė
žemės reforma – 1991 – 2018 m.                75

UŽJAUČIAME                                            88

KRONIKA                                                      90