Apie tai rašoma šiame numeryje

Rugpjūčio 21 d. premjeras Saulius Skvernelis, pristatydamas naująjį žemės ūkio ministrą Andrių Palionį, paminėjo, kad laukia nemaži iššūkiai siekiant įgyvendinti Vyriausybės programą ir palinkėjo sėkmės. Kalbėdamas apie laukiančius darbus, naujasis ministras akcentavo kompromisų ir geriausių sprendimų visoms pusėms svarbą.

Apie požiūrį į kaimą ir tai, kokie artimiausi darbai laukia pradėjus vadovauti žemės ūkio sričiai, su paskirtuoju žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu Vandos Vasiliauskaitės pokalbis Turime planuoti ir įgyvendinti melioracijos pertvarkymą”.

*      *     *

     “Upė ištroškusio nelaukia …” Šiais keniečių patarlės žodžiais norisi prisiminti trumpą apsilankymą Kenijoje – tai rytų Afrikos valstybė. Ta, kuri yra toli už Sacharos prie pusiaujo ir kurią tikrai galime vadinti juodąja Afrika. Žinios, pasiekiančios mus iš Afrikos, dažnai atrodo tik blogos. Taip, ten yra visko – ir prabangos, ir stichinių nelaimių nusiaubtų rajonų, ir badą, ligas bei skurdą kenčiančių lūšnynų. Tačiau kai pajunti jos karštį ir dulkių skonį, kai pamatai žmonių šypsenas ir žvėris savanos platybėse, ji virsta keista emocija ir dar mokykloje girdėtų istorijų įsikūnijimu. Apie tai prof. A.Povilaičio rašinys.

                                                                                     *       *      *

Lietuvos mokslų akademijoje birželio 20 d. kartu su Šilutės rajono savivaldybe buvo organizuota diskusija Racionalūs būdai bei techninės priemonės, mažinančios potvynių keliamas grėsmes bei gerinančios gyvenamosios aplinkos ir ūkinės veiklos sąlygas Nemuno deltoje. Diskusijoje dalyvavo LMA prezidentas, viceprezidentas ir nariai, Šilutės savivaldybės meras, administracijos atstovai ir specialistai, LMA Vandens tarybos pirmininkas ir nariai, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, mokslininkai ir svečiai. Buvo aptarta Šilutės r. žemės ūkio būklė, melioracijos ir Nemuno žemupio polderių sistemų naudojimo patirtis bei problemos, Nemuno upės nuotėkio kaita klimato kaitos sąlygomis, nagrinėti Nemuno deltos darnaus vystymo aspektai, Šilutės r. vandenų ekologinė būklė ir žuvų ištekliai bei kiti aktualūs Šilutės rajonui klausimai. Diskusijos dalyviai šiais klausimais priėmė rezoliuciją “Lietuvos mokslų akademijos ir Šilutės rajono savivaldybės diskusijos dėl potvynių keliamų grėsmių ir priemonių, gerinančių gyvenamosios aplinkos ir ūkinės veiklos sąlygas Nemuno deltoje”.

                                                                 *     *     *

Gražiai pasakyta, kad žmonių meilė Lietuvai išaugo į Sąjūdį. 1989 m. rugpjūčio 23 d. minint 50-ąsias Molotovo – Ribentropo pakto metines, šimtai tūkstančių Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų, vedini permainų idėja, susikibdami rankomis sudarė gyvą grandinę per Baltijos valstybes, simboliškai atskirdami Baltijos valstybes nuo Sovietų Sąjungos ir išreikšdami norą būti laisvi. Į BAltijos kelio grandinę aktyviai įsiliejo ir kolegos žemėtvarkininkai iš įvairių šalies regionų.

    Baltijos kelias įrašytas į UNESCO pasaulio atminties sąrašą kaip unikalus šių laikų istorijos reiškinys, kuris pademonstravo Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonių pasirįžimą siekti nepriklausomybės ir atkreipė pasaulio dėmesį į taikią kovą už laisvę. Vandos Vasiliauskaitės ir Romualdo Survilos  rašinys Nugara į Rytus, veidu – į Vakarus”.

                                                                                 *      *       *

Birželio pabaigoje Šiaurės Airijos Portglenono mieste, prie Žemutinės Banno upės, vyko 25-asis „FIPSed“ Europos sportinės plūdinės žūklės čempionatas. Sportinės plūdinės žūklės čempionatai kasmet rengiami vis kitoje Europos šalyje. Šiemet dalyvavo žūklės profesionalų rinktinės iš 17 Europos šalių: Airijos, Anglijos, Prancūzijos, Italijos, Vengrijos, Rusijos, Nyderlandų ir kitų. Lietuvos sportininkai šiose varžybose iškovojo aukščiausiąjį apdovanojimą – 2019 metų čempionato taurę, medalius ir pereinamąją taurę. Antrą vietą užėmė prancūzai, trečia liko Olandijos komanda. Nors tokio tipo varžybose mūsų šalies sportininkai jau yra dalyvavę 20 kartų, Lietuvos vardas pereinamoje taurėje išgraviruotas pirmą kartą. Su nugalėtojų komandos vadovu LŽHIS nariu Alvydu Žibu apie tai kalbėjosi Midona Dapkienė, rašinys Europos sportinės žūklės čempionato taurė lietuviams”.


TURINYS

 

AKTUALIJOS

Vanda Vasiliauskaitė. Turime planuoti  ir įgyvendinti melioracijos pertvarkymą  1

MŪSŲ GYVENIMAS

Rytis Skominas. VDU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto absolventai 2019 m.  6

ŽEMĖTVARKA

Kristina Žukovska. Įgyvendinami žemės sklypų konsolidacijos projektai  11

Vilma Daugalienė. Klimato kaita ir žemė  14

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Stasys Bilys. Neries galios panaudojimo įžvalgos  19

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Arvydas Povilaitis. Upė ištroškusio nelaukia   23

Rezoliucija – dėl problemų Nemuno deltoje  33

Raimundas Baublys. Šilutės rajono savivaldybės iššūkiai  34

KELIONĖS

Midona Dapkienė, Virginija Gurskienė. LŽHIS narių kelionė į Lvovą  40

Gražina Žibienė, Raimondas Šadzevičius. Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto

darbuotojų kelionė į Tauragės kraštą   50

ISTORIJA

Vanda Vasiliauskaitė, Romualdas Survila. Nugara į Rytus, veidu – į Vakarus  54

J.Tumas-Vaižgantas. Žemėtvarka – gražu.  58

Pranas Aleknavičius. Stolypinas ir Lietuva  63

SVEIKINAME  69

PRISIMINIMAI

Vincas Gurskis. Prisimenant profesorių Česlovą Linksmutį Ramoną  73

UŽJAUČIAME  78

TAI ĮDOMU

Midona Dapkienė. Europos sportinės žūklės čempionato taurė lietuviams   83

KRONIKA   91