Apie tai rašoma numeryje

      Prieš tris dešimtis metų – 1989 m. lapkričio mėn. pasirodęs pirmasis atkurtojo žurnalo “Žemėtvarka ir melioracija” numeris buvo svarbus įvykis LŽHIS istorijoje. Žurnalas atkurtas tęsiant tarpukario Lietuvoje ėjusį (1926-1940 m.) leidinį pavadinimais „Matininkas“, „Matininkų ir kultūrtechnikų balsas“, „Žemėtvarka ir melioracija“, o 2001 m. – pervadintas į “Žemėtvarka ir hidrotechnika”.

     Dėkojame žurnalą atkūrusiems ir dabar esantiems žurnalo bendradarbiams, talkininkams – visiems, tęsiantiesiems vyresniųjų kolegų atgaivintą spausdintą mintį – vienyti LŽHIS narius bei visą žemėtvarkininkų ir hidrotechnikų profesinę bendruomenę. Apie tai rašinys “Atkurtajam žurnalui – 30 metų”.

                         *             *            *

   Lapkričio 15 d. Raseinių r. Kaimo turizmo sodyboje “Karpynė” įvyko LŽHIS tarybos posėdis. Posėdyje aptarta praėjusi profesinė šventė, nutarta 2020 m. Profesinę šventę organizuoti paskutinį gegužės šeštadienį – gegužės 30 d. Stovyklavietėje “Dvarviečiai” (Raseinių r.). Nutarta šventės metu atgaivinti profesines diskusijas. Posėdžio metu kalbėta apie LŽHIS internetinio puslapio tobulinimą, aptartas žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” leidybos klausimas. Išsamiau apie tai informacija “LŽHIS tarybos posėdyje”.

                         *             *            *

        Panevėžio HIDROPLANAS, UAB – prieš penkiolika metų įkurta privataus kapitalo uždaroji akcinė bendrovė, tyrinėjanti ir projektuojanti įvairios paskirties vandens ūkio objektus. Įmonei vadovauja patyrusi inžinierė hidrotechnikė Edita Balčiūnienė. Šiandien su bendrovės darbais susijusių klientų atsiliepimai apie kolektyvo atliekamus darbus tik geri. E.Balčiūnienei suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto vadovės, projekto techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros vadovės pareigas. Apie šios įmonės veiklą rašinys – “Sumani vadovė – sėkmė kolektyvui”.

                         *             *            *

    Pastaruoju metu didžioji dalis Europos ir Vidurinės Azijos gyventojų gyvena miestuose ar priemiestinėse teritorijose, bet ne mažiau aktualūs išlieka kaimiškųjų teritorijų tvarkymo klausimai. Šiose vietovėse iškylančios problemos panašios daugelyje šalių. Jungtinių Tautų Žemės ūkio ir maisto organizacijos (toliau – FAO) rūpestis yra užtikrinti gyventojų apsirūpinimą maistu, tuo pačiu išsaugant ir kaimo vietovių patrauklumą žmonėms gyventi, dirbti bei ilsėtis, kad jose įsikurtų kuo daugiau jaunų žmonių. Apie situaciją kaimo vietovėse buvo plačiai diskutuojama lapkričio 6-8 dienomis Ispanijoje, Santiago de Compostela mieste vykusioje tarptautinėje kaimo plėtros ir turizmo konferencijoje „Kelyje į kaimo pasaulį“. Apie tai rašinys “Žemės tvarkymo problemų aptarimas Ispanijoje, Galisijos regione”.

   Tarytum aidas dykumoje 2003 m. nuskambėjo susirūpinusių žemėtvarkos veteranų kreipimasis į Žemės ūkio ministeriją ir Nacionalinę žemės tarnybą dėl šalies žemėtvarkos, dirvožemio, geodezijos ir kartografijos fondų bei įrangos išsaugojimo muziejuje, kurio neliko vykstant reformoms. Valstybinio žemėtvarkos instituto pastatą perdavus Žemės ūkio ministerijai, nebeliko muziejui skirtų patalpų. Apie tai su nostalgija ir kalbama rašinyje “Nekrologas geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos paveldui”.

TURINYS

MŪSŲ GYVENIMAS

Vanda Vasiliauskaitė. Atkurtajam žurnalui – 30 metų…………………… 2

Vanda Vasiliauskaitė. Žinoti Sąjungos istoriją – garbės reikalas ……. 4

Vilma Kalendauskaitė. LŽHIS tarybos posėdyje……………………………. 5

ŽEMĖTVARKA

Vanda Vasiliauskaitė. Neišdavusi žemėtvarkos………………………………. 7

Pranas Aleknavičius. Našių žemės ūkio naudmenų

išsaugojimo galimybės……………………………………………………………………. 16

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

Vanda Vasiliauskaitė. Sumani vadovė – sėkmė kolektyvui ………… 25

Albinas Kusta. Naujienos reguliuojamo drenažo sistemose ………….. 28

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Vilma Daugalienė. Virginija Gurskienė. Žemės tvarkymo

problemų aptarimas Ispanijoje, Galisijos regione ………………………….. 36

Inga Adamonytė. Rasa Prascevičienė. Projekto apie drėgmės

režimo dirvožemyje reguliavimą baigiamoji konferencija……………… 41

Midona Dapkienė. Žemės ūkio simpoziumas Bosnijoje

ir Hercegovinoje………………………………………………………………………………. 44

Egidijus Kasiulis, Algirdas Radzevičius. Tarptautinėje

Lenkijos hidroenergetikos konferencijoje……………………………………….. 49

KELIONĖS

Midona Dapkienė. VDU Žemės ūkio akademijos mokslininkų

vizitas Alžyre…………………………………………………………………………………… 56

Laima Česonienė. Irano vandens ištekliai ir jų paslaptys……………… 62

ISTORIJA

Romualdas Survila. Žemaitijos metai (1219-2019) ……………………… 70

SVEIKINAME……………………………………………………………………………….. 76

PRISIMINIMAI

Rimantas Žvirblis, Romualdas Survila. Nekrologas geodezijos,

kartografijos ir žemėtvarkos paveldui…………………………………………….. 79

UŽJAUČIAME………………………………………………………………………………. 85

BIBLIOGRAFIJA

Romualdas Survila. Žemės santykių ir žemėtvarkos raida ………….. 86

Romualdas Survila. Žemė prašo nepamiršti vardų ………………………. 88

TAI ĮDOMU

Vanda Vasiliauskaitė. Danijos inžinieriai gelbsti 

Rubjerg Knude švyturį…………………………………………………………………….. 89

                         *                *            *