virselis_nr3             

Apie tai rašoma žurnale “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2016 m. Nr. 3

 

Plėtojant melioracijos darbus 1956 m. Lietuvoje buvo įsteigtos devynios naujos melioracijos mašinų stotys, kurios kartu su seniau bei vėliau įkurtomis tokiomis pat įmonėmis, nuo 1963 m. pavadintomis MSV (melioracijos statybos valdybomis) dirbo savo rajonuose melioracijos darbus. Nuo tų laikų praėjo 60 metų, ir jos galėtų švęsti jubiliejus. Buvo laikas, kai šių įmonių vadovai sukaktis pažymėdavo, prisimindavo praeitį, anuo laikotarpiu atliktus didelius melioracijos darbus, pagerbdavo geriausius darbuotojus, tačiau pastaraisiais metais keičiantis vadovų kartoms, darbų pobūdžiui, susidomėjimas savo ištakomis, praeitimi gerokai sumažėjo. Tad kilo noras pasidomėti šių įmonių likimais, jų dabartine veikla. Pakalbinome UAB “Plungės lagūna”, UAB “Uliksas”, UAB “Joniškio hidrostatyba”, UAB “Ukmergės melioracija’ atstovus ir teko atsisakyti jubiliejinio, optimistinio požiūrio į dabartinę situaciją. J.Smilgevičiaus rašinys “Nejubiliejinės nuotaikos”.

                                                             *                         *                       *

Permainų vėjai gerokai talžė nepriklausomos Lietuvos žemės tvarkymo sistemą. Žemėtvarkos darbams vadovaujančios įstaigos pavadinimas, struktūra ir vadovai keitėsi priklausomai nuo jiems keliamų uždavinių ir nuo politikų sprendimų.

Prisiminkime, kaip atgimusioje Lietuvoje dar sovietinės Lietuvos žemės ūkio ministerijos Vyriausioji žemėnaudos valdyba buvo pertvarkyta į Žemės tvarkymo departamentą, vėliau – į Valstybinę žemėtvarkos ir geodezijos tarnybą, Žemėtvarkos ir žemės apskaitos departamentą, Žemėtvarkos ir teisės departamentą. 2001 m. sujungus iki tol dvi bendros veiklos tikslus vykdžiusias institucijas, Žemėtvarkos ir teisės departamentą prie Žemės ūkio ministerijos bei Geodezijos ir kartografijos tarnybą prie Vyriausybės, buvo įkurta Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM. Kokie svarbiausi darbai buvo atlikti ir kokių problemų būta žemės tvarkymo sistemoje? Apie tai mintimis dalijosi kai kurie buvę šios tarnybos vadovai rašinyje “Permainos žemės tvarkymo sistemoje”.

                                                   *                       *                     *

Ne taip seniai hidrotechnikai melioratoriai pasidarbavo mažinant Lietuvoje aukštapelkių plotus. Pasitaikydavo, kad didinant žemės ūkio naudmenų plotus kai kur drenažas būdavo įrengiamas ir nedideliuose aukštapelkių plotuose, tikintis juos panaudoti žemės ūkio gamybai. Nors greit išryškėdavo kad ten niekas išskyrus spanguoles neauga, pelkutės jau būdavo negrįžtamai sugadintos. Dabar hidrotechnikai dalyvauja įgyvendinant priešingos paskirties – aplinkosaugos projektus. J. Smilgevičiaus pasakojimas “Hidrotechnikai padeda atkurti Aukštumalą” – apie hidrotechnikų darbus siekiant atkurti optimalų drėgmės režimą vienoje didžiausių Lietuvos aukštapelkių – Aukštumaloje, ją išsaugoti.

                                                         *                         *                       *

Gegužės pabaigoje Lietuvos melioracijos įmonių asociacija (LMĮA) kartu su Žemės ūkio ministerija organizavo tarptautinę konferenciją „Melioracijos ir aplinkosaugos reikalavimų taikymas įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros programas“. Renginyje, kuris vyko Panevėžyje ir Biržuose, dalyvavo per 70 žmonių, be mūsų šalies delegatų – 47 atstovai iš Latvijos, Estijos, Suomijos, Baltarusijos, Gruzijos ir Rusijos. Apie tai V.Vasiliauskaitės rašinys “Tarptautinė melioracijos specialistų konferencija”.

                                                      *                         *                       *

Rugsėjo 18 d. aktyvi LŽHIS ir žemėtvarkininkų bendruomenės narė, VĮ Registrų centro Alytaus filialo direktoriaus pavaduotoja, žemėtvarkos inžinierė, kraštotvarkos magistrė Vilma Kalendauskaitė paminėjo 50 metų sukaktį. Ta proga apie žemėtvarką, šios profesijos prestižą ir tai, kokių minčių kyla atsidūrus brandos amžiaus aikštelėje, su jubiliate kalbėjosi V.Vasiliauskaitė rašinyje “Žemėtvarkos paviliota”.

 

MŪSŲ GYVENIMAS

J.Smilgevičius. Nejubiliejinės nuotaikos…………………………………. 1

ŽEMĖTVARKA

V.Vasiliauskaitė. Permainos žemės tvarkymo sistemoje…………… 9

B.Mikūta. Žemės kadastro ir registro raida Lietuvoje……………… 20

APLINKOSAUGA

J.Smilgevičius. Hidrotechnikai padeda atkurti Aukštumalą………. 30

  1. Baublys, R. Gegužis. Sureguliuotų upių atkūrimo

patirtis užsienio šalyse…………………………………………………………. 36

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

V.Vasiliauskaitė. Tarptautinė melioracijos specialistų

konferencija……………………………………………………………………….. 40

K.Maksvytis. Matininkų vaidmuo

globaliame pasaulyje…………………………………………………………… 46

ISTORIJA

A.Lukianas, A. S. Šileika. Mokslinių tyrimų dešimtmečiai…….. 50

R.Survila. Pergalė Salaspilio mūšyje……………………………………. 61

KELIONĖS

R.Survila. Armėnija iš arti………………………………………………….. 64

ŽMONĖS IR DARBAI

V.Vasiliauskaitė. Žemėtvarkos paviliota………………………………. 68

SVEIKINAME……………………………………………………………….. 72

PRISIMINIMAI

S.Orvydas. Ten išminti takai……………………………………………….. 80

UŽJAUČIAME………………………………………………………………. 87

KRONIKA……………………………………………………………………… 91