Ypatingo statinio projekto vadovo, projekto dalies vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo, projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, projekto ekspertizės vadovo, projekto dalies ekspertizės vadovo

Ypatingo statinio statybos vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo

 

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

Nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a

  Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programos LŽHIS profesinių žinių tikrinimo programos   Profesinių žinių vertinimo egzaminų klausimai

Statinių grupė

Programos pavadinimas

Kitos paskirties statiniai – atsinaujinančios energijos jėgainių statiniai Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: AEJS_SV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai – atsinaujinančios energijos jėgainių statiniai Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: AEJS_PV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai – nuotekų valyklos Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Nuot_valyklos_SV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai  – nuotekų valyklos Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Nuot_valyklos_PV_Egz-klausimai)
Inžineriniai tinklai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, YS specialiųjų statybos darbų vadovo, YS specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Inz_tinklai_SV_Egz-klausimai)
Inžineriniai tinklai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Inz_tinklai_PV_Egz-klausimai)
Hidrotechnikos statiniai Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: HTS_SV_Egz-klausimai)
Hidrotechnikos statiniai Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS  projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: HTS_PV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai – sąvartynai Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Savartynai_SV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai – sąvartynai Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS  projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo  (Klausimai: Savartynai_PV_Egz-klausimai)
Susisiekimo komunikacijos – vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Uostu statiniai_SV_Egz-klausimai)
Susisiekimo komunikacijos – vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS  projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies  ekspertizės vadovo (Klausimai: Uostu statiniai_PV_Egz-klausimai)

 

Melioracijos specialistų, siekiančių įgyti teisę eiti šių techninės veiklos sričių vadovų pareigas:

 • melioracijos statinių projekto vadovo;

 • melioracijos statinių projekto vykdymo priežiūros vadovo;

 • melioracijos statinių statybos vadovo;

 • melioracijos statinių statybos techninės priežiūros vadovo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL MELIORACIJOS ĮMONIŲ IR SPECIALISTŲ ATESTAVIMO

Nuoroda – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8D06609CE59B/TAIS_453829

 

Profesinių žinių vertinimo egzaminų klausimai

Profesinių žinių vertinimo komisija: Atestacinės komisijos posėdžiai vyksta gegužės mėnesį vyks 23 d. (ketvirtadienį ) 13.30 val. Kauno miškų aplinkos inžinerijos kolegija, 408 kab adresu Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.

Prašome dokumentus pateikti iš anksto. Profesinių žinių tikrinimo ir vertinimo įkainiai Dokumentų pildymo formų ieškokite sertifikavimo centro tinklaraštyje: Dokumentų formos

 

ŽEMĖTVARKA

I. Teisės aktai, reglamentuojantys žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo darbų licencijavimą:

 1. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas
 2. Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo licencijavimo taisyklės ir kvalifikacinių reikalavimų žemėtvarkos planavimo dokumentus rengsiantiems specialistams nustatymo ir atestavimo taisyklės

II. Klausimai:

 1. Specialistų, pageidaujančių rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, profesinių žinių patikrinimo testų klausimų sąrašas (Atnaujinimo data 2012-08-09)
 2. Specialistų, pageidaujančių rengti žemės reformos žemėtvarkos projektus, profesinių žinių patikrinimo testų klausimų sąrašas (200 klausimų) (Atnaujinimo data: 2012-05-09)
 3. Geodezininkų profesinių žinių patikrinimo egzaminų klausimų sąrašas
 4. Matininkų kvalifikacijos egzamino klausimų sąrašas

III. Programos:

 1. Matininkų kvalifikacijos kursų programa
 2. Geodezininkų kvalifikacijos kursų programa

Geodeziniai matavimai

I. Teisės aktai, reglamentuojantys geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimą:

 1. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymas
 2. Geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklės

Matininkų ir matininkų ekspertų kvalifikacijos egzamino komisija