Informuojame: 2016-08-27 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 854 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c37820e06b7e11e69d8fa40f56962063).

 

SPECIALISTŲ, PAGEIDAUJANČIŲ RENGTI ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTUS, PROFESINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

 

SPECIALISTŲ, PAGEIDAUJANČIŲ RENGTI ŽEMĖTVARKOS SCHEMAS, PROFESINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

 

SPECIALISTŲ, PAGEIDAUJANČIŲ RENGTI ŽEMĖS KONSOLIDACIJOS PROJEKTUS, PROFESINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

 

SPECIALISTŲ, PAGEIDAUJANČIŲ RENGTI ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTUS, PROFESINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

 

SPECIALISTŲ, PAGEIDAUJANČIŲ RENGTI KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS, PROFESINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS

 

SPECIALISTŲ, PAGEIDAUJANČIŲ RENGTI ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTUS, PROFESINIŲ ŽINIŲ PATIKRINIMO TESTŲ KLAUSIMŲ SĄRAŠAS