Ypatingo statinio projekto vadovo, projekto dalies vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo, projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, projekto ekspertizės vadovo, projekto dalies ekspertizės vadovo

 

Ypatingo statinio statybos vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo

 

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Nuoroda: – http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a

 

  

Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programos

LŽHIS profesinių žinių tikrinimo programos

 

Profesinių žinių vertinimo egzaminų klausimai

Statinių grupė

Programos pavadinimas

Kitos paskirties statiniai – atsinaujinančios energijos jėgainių statiniai

Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: AEJS_SV_Egz-klausimai)

Kitos paskirties statiniai – atsinaujinančios energijos jėgainių statiniai

Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: AEJS_PV_Egz-klausimai)

Kitos paskirties statiniai – nuotekų valyklos

Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Nuotekų valyklos_SV_Egz-klausimai)

Kitos paskirties statiniai  – nuotekų valyklos

Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Nuotekų valyklos_PV_Egz-klausimai) vadovams

Inžineriniai tinklai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo

Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, YS specialiųjų statybos darbų vadovo, YS specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo_SV_Egz-klausimai)

Inžineriniai tinklai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo

Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Vandentiekio nuotekų šalinimo_PV_Egz-klausimai)

Hidrotechnikos statiniai

Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: HTS_SV_Egz-klausimai)

Hidrotechnikos statiniai

Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS  projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: HTS_PV_Egz-klausimai)

Kitos paskirties statiniai – sąvartynai

Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Sąvartynai_SV_Egz-klausimai)

Kitos paskirties statiniai – sąvartynai

Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS  projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo  (Klausimai: Sąvartynai_PV_Egz-klausimai)

Susisiekimo komunikacijos – vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai

Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai_SV_Egz-klausimai)

Susisiekimo komunikacijos – vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai

Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS  projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies  ekspertizės vadovo (Klausimai: Vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai_PV_Egz-klausimai)

 

Profesinių žinių vertinimo komisija:

Atestacinės komisijos posėdžiai vyksta mėnesio paskutinį ketvirtadienį 13.00 val. ASU III rūmų (Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas) 227 kab.

 

Prašome dokumentus pateikti iš anksto.

 

Dokumentų pildymo formų ieškokite sertifikavimo centro tinklaraštyje: Dokumentų formos