Ypatingo statinio projekto vadovo, projekto dalies vadovo, projekto vykdymo priežiūros vadovo, projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, projekto ekspertizės vadovo, projekto dalies ekspertizės vadovo

Ypatingo statinio statybos vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI, ATESTAVIMO IR TEISĖS PRIPAŽINIMO TVARKOS APRAŠAS

Nuoroda: – http://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0b841ee0c05511e688d0ed775a2e782a

Kvalifikacijos tobulinimo mokymo programos

LŽHIS profesinių žinių tikrinimo programos

Profesinių žinių vertinimo egzaminų klausimai

Statinių grupė Programos pavadinimas
Kitos paskirties statiniai – atsinaujinančios energijos jėgainių statiniai Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: AEJS_SV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai – atsinaujinančios energijos jėgainių statiniai Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: AEJS_PV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai – nuotekų valyklos Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Nuotekų valyklos_SV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai  – nuotekų valyklos Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Nuotekų valyklos_PV_Egz-klausimai) vadovams
Inžineriniai tinklai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, YS specialiųjų statybos darbų vadovo, YS specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Vandentiekio ir nuotekų šalinimo_SV_Egz-klausimai)
Inžineriniai tinklai – vandentiekio ir nuotekų šalinimo Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Vandentiekio nuotekų šalinimo_PV_Egz-klausimai)
Hidrotechnikos statiniai Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: HTS_SV_Egz-klausimai)
Hidrotechnikos statiniai Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS  projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: HTS_PV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai – sąvartynai Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Sąvartynai_SV_Egz-klausimai)
Kitos paskirties statiniai – sąvartynai Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS  projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo  (Klausimai: Sąvartynai_PV_Egz-klausimai)
Susisiekimo komunikacijos – vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai Ypatingo statinio (YS) statybos vadovo, YS statybos techninės priežiūros vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo (Klausimai: Vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai_SV_Egz-klausimai)
Susisiekimo komunikacijos – vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai Ypatingo statinio (YS) projekto vadovo, YS  projekto dalies vadovo, YS projekto vykdymo priežiūros vadovo, YS projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo, statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies  ekspertizės vadovo (Klausimai: Vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai_PV_Egz-klausimai)

 

Profesinių žinių vertinimo komisija:

Atestacinės komisijos posėdžiai vyksta mėnesio paskutinį ketvirtadienį 13.30 val. Kauno miškų aplinkos inžinerijos kolegija 408 kab.adresu Liepų g. 1, Girionys, Kauno r.

 

Prašome dokumentus pateikti iš anksto.

 

Dokumentų pildymo formų ieškokite sertifikavimo centro tinklaraštyje: Dokumentų formos