Informuojame: 2016-08-27 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f86cb330058611e8b3e7ba9cffd043b1

 

Geodezininkų komisija NŽT 2016 rugsėjo 23 d. Nr. 1P-347-(1.3.)

Geodezininkų klausimai NŽT 2016-01-26 įsk. Nr. 1P-34-(1.3.)

Geodezininkų klausimų sąrašas 2016-01-26