Trumpa žurnalo „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ leidybos istorija

Matininkų sąjunga, įkurta 1918 m., siekė įkurti leidinį, kuriame būtų atspindimos  profesinės veiklos problemos ir aktualijos. Jis buvo pradėtas leisti 1926 m.  „Matininko“ pavadinimu.  1928 m. pavadinimas buvo pakeistas į „Matininkų ir kultūrtechnikų balsą“, bet šiuo pavadinimu išėjo tik 2 numeriai.

1928 m. birželio 30 d. Lietuvos matininkų sąjungos suvažiavimas pakeitė Sąjungos pavadinimą ir ji, įsijungus į jos veiklą kultūrtechnikams, t.y. melioracijos specialistams, tapo Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga. Neužilgo buvo pakeistas ir žurnalo pavadinimas. Pradedant 1929 Nr.3 jis jau buvo leidžiamas „Žemėtvarkos ir melioracijos“  pavadinimu. Tokiu pavadinimu jis ėjo iki 1940 m. vasaros. Po sovietinės okupacijos Sąjungos veikla buvo nutraukta,  buvo uždarytas ir žurnalas.

1989 m. pavasarį atkūrus Sąjungos veiklą  vienas svarbiausių uždavinių buvo atkurti žurnalo leidybą. Pirmasis atkurtojo žurnalo “Žemėtvarka ir melioracija” numeris buvo išspausdintas  1989 m. lapkričio pabaigoje. Tokiu pavadinimu žurnalas buvo leidžiamas iki  2001 m. vidurio. 2001 m. Sąjungos konferencija nusprendė pakeisti žurnalo pavadinimą į dabartinį „Žemėtvarka ir hidrotechnika“. Šiuo pavadinimu žurnalas pradedant 2001 m. Nr.3  leidžiamas ir dabar.

Pirmasis žurnalo redaktorius buvo matininkas Stasys Renigeris, išleidęs pirmąjį numerį. Ilgiausiai žurnalą redagavo matavimų inžinierius Marijonas  Chmieliauskas (1928-1940 m.), hidrotechnikos inžinieriai Vytautas Mikšys (1992-2001 m.) ir Juozas Smilgevičius (2001-2013). Trumpą laiką redaktoriais buvo matininkas Liudvikas Straukas, geodezijos inžinierius Adolfas Guogis, literatai Arvydas Lapukas ir Jonas Endrijaitis. Nuo 2014 m. pradžios žurnalo vyr. redaktorė yra žurnalistė žemėtvarkininkė Vanda Vasiliauskaitė.

Iliustracijose matyti ir kiti per visą žurnalo gyvavimo istoriją buvę pavadinimai ir viršelio išvaizda.

Žurnalo vyriausieji redaktoriai

Pavadinimas

Metai, Nr.

Vyriausiasis redaktorius

„Matininkas“ 1926 m. Nr.1 Stasys Renigeris
„Matininkas“ 1926 m. Nr.2-3 Marijonas  Chmieliauskas
„Matininkas“ 1927, 1928 m. Nr.1 Liudvikas Straukas
„Matininkų ir kultūrtechnikų bal­sas 1928 m. Nr.1, 1929 m. Nr.2 Marijonas  Chmieliauskas
“Žemėtvarka ir melioracija” Nuo 1929 m. Nr.3 iki 1940 m. Nr.3 Marijonas  Chmieliauskas
“Žemėtvarka ir melioracija” 1940 m. Nr.2, 3  Adolfas Guogis
“Žemėtvarka ir melioracija” 1989 m. Nr.1, 1990 m. Nr.1,2 Arvydas Lapukas
“Žemėtvarka ir melioracija” 1990 m.  Nr.3-4, 1991 m. Nr.1,2 Jonas Endrijaitis
“Žemėtvarka ir melioracija” Nuo 1992 m. Nr.1 iki 2001 m. Nr.2 Vytautas Mikšys
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ Nuo 2001 m. Nr.3 iki 2013 m. Nr.4 Juozas Smilgevičius
„Žemėtvarka ir hidrotechnika“ Nuo 2014 Nr.1 Vanda Vasiliauskaitė

ŽEMĖTVARKA IR HIDROTECHNIKA.

Šiuo pavadinimu 6 sp. lankų (96 p.) apimties žurnalas leidžiamas dabar.

Žurnalo užsakymo blankas: Užsakymo-blankas-2021 m. Užsakymo-blankas fiziniam asmeniui


  21   11   foto1(Virs1989)   foto4(Virs2000)  5   Zem_Hidro_2015-1


Jei turi gerų įdėjų, novatoriškų minčių ar šiaip nuoširdžių prisiminimų, rašyk mums ir pasidalink savo mintimis su kitais kolegomis.


Redakcija

Adresas:  J. Lelevelio g. 6, Vilnius 01102

Vyriausioji redaktorė:

Vanda Vasiliauskaitė

Telefonai: +37060666370

E-Paštas: vandaup@gmail.com

Redaktoriai:

Midona Dapkienė

Telefonas: +37068601465

E-paštas: algimantas.patasius@asu.lt

 Juozas Smilgevičius

 Telefonas: +37064666930

E-Paštas:  zemhidro@takas.lt

 Romualdas Survila

Telefonas:  +37064666930

E-paštas: survilar@gmail.com


Redaktorių kolegija:

 Pranas Aleknavičius, Giedrius Balevičius, Vidmantas Gurklys, Zita Kvietkienė, Kazys Maksvytis, Antanas Maziliauskas, Ramūnas Mockevičius, Gintautas Sabas, Kazys Sivickis, Valentinas Šaulys, Vilimantas Vaičiukynas.

Pagrindinės žurnalo rubrikos:

Aktualijos. Mūsų gyvenimas. Žemėtvarka. Hidrotechnika, melioracija. Geodezija, kartografija. Konferencijos, seminarai. Mokslininkų darbai. Skaitytojų laiškai. Mūsų Lietuva. Prisiminimai. Sveikiname. Užjaučiame. Kronika.