Netekome ilgamečio Hidrotechnikos profesinės bendruomenės nario, Vandens inžinerijos katedros profesoriaus – emerito