Apie tai rašoma žurnale “Žemėtvarka ir hidrotechnika” 2017 m. Nr.4

 

Rudens sesijoje Lietuvos Respublikos Seimas kaip svarbiausius darbus minėjo teisės aktus, kurie sudarytų galimybes gyventojams didinti pajamas, mažintų socialinę atskirtį, gerintų dirbančių žmonių padėtį, kovotų su korupcija. Nemažai diskusijų tarp šalies gyventojų sukėlė valstybės tarnybų pertvarka ir valstybės biudžeto įstatymo svarstymas.

 Apie tai ir kitus aktualius dalykus kaimo fone su Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininku Andriejumi Stančiku kalbėjosi Vanda Vasiliauskaitė. Rašinys “Melioracijos būklė atsiliepia visoms ūkio šakoms”.

                       ***            ***          ***

Vyriausybės ir Žemės ūkio ministerijos sprendimai dėl galimo žemės tvarkymo institucijų reorganizavimo sukėlė žemėtvarkos specialistų nerimą. Ūkio bei Žemės ūkio ministerijų siūlymai perduoti dalį Valstybės žemės fondo funkcijų kitoms įstaigoms bei jį reorganizuoti į privačią bendrovę sukėlė specialistų abejones, nes tokie užmojai nėra pakankamai pagrįsti. Ta tema diskutuota bei sprendimas priimtas ir LŽHIS taryboje. 2017 m. lapkričio 13 d. Jis buvo išsiųstas Lietuvos Respublikos Prezidentei, Seimo pirmininkui, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui, Ministrui Pirmininkui, žemės ūkio ministrui. Išsamiau apie tai publikacijaLietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos Žemėtvarkos sekcijos sprendimas”.

                      ***          ***           ***

                      Lapkričio 27 d. Vilniuje vyko seminaras-diskusija apie numatomus pasikeitimus melioracijoje. Jį organizavo asociacija ,,Melioracijos ir hidrotechnikos projektai”. Seminare  dalyvavo apie 300 šalies melioracijos specialistų. Nuo įprastinių seminarų, skirtų kvalifikacijai kelti, jis išsiskyrė tuo, kad jo darbe dalyvavo žemės ūkio ministras Bronius Markauskas. Apie renginį mintimis dalijas Juozas Smilgevičius rašinyje “Seminaras-konferencija melioracijos ateities klausimais”.

                       ***        ***          ***

   Neseniai Lietuvoje lankęsis Makedonijos užsienio reikalų ministras Nikola Dimitrovas kalbėjo, jog šios šalies valdžia daro viską, kad kuo greičiau integruotųsi į ES ir NATO. Nors Europos Komisija dar 2005 m. Makedonijai suteikė kandidatės statusą, tačiau dėl įvairių priežasčių (taip pat ir dėl santykių su kaimyninėmis šalimis Graikija ir Bulgarija) derybos dėl įstojimo į ES dar neprasidėjo. Naujoji valdžia nori vykdyti tikras reformas, nori tapti europietiškesnė. Daug piliečių, ypač jaunų žmonių, išvyksta iš šalies, todėl vykdyti reformas yra išties svarbu. Kaip sekasi tai daryti – pasakoja JT Žemės ūkio ir maisto organizacijos projekto vadovė Vilma Daugalienė rašinyje “Makedonijos ūkininkai laukia žemės konsolidacijos”.

                      ***        ***         ***

Šakių r. drenažu nusausinta 92,8 tūkst. ha žemės. 2017 metais žemės ūkio naudmenas (iš viso 95,9 tūkst. ha) deklaravo 2684 subjektai. Apie 25 proc. žemės ūkio naudmenų valdo 15 ūkininkų bei žemės ūkio bendrovių.

 Rajone stambiausias ūkio subjektas yra Lukšių žemės ūkio bendrovė, kuri deklaravo 3 386 ha pasėlių. Jos vadovai supranta, kad neveikiančios melioracijos sistemos ženkliai sumažina derlių. Bet nekonsoliduoti valdomos žemės sklypai neleidžia pasiekti reikiamą melioracijos sistemų efektyvumą. Išsamiau apie Šakių rajono problemas rašinyje “Drenuotos žemės – ūkininkų turtasmintimis dalijasi Šakių r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vilhelmas Haase.

 

 

AKTUALIJOS

V.Vasiliauskiaitė. Melioracijos būklė

atsiliepia visoms ūkio šakoms…………….. 2

MŪSŲ GYVENIMAS

M.Dapkienė. Sėkmės siekiantis

darbštumu…………………………………………… 6

ŽEMĖTVARKA

LŽHIS Žemėtvarkos sekcijos

sprendimas………………………………………… 11

„Už“ ar „prieš“ žemėtvarkos

tarnybų reorganizavimą?………………….. 15

V.Daugalienė. Makedonijos ūkininkai

laukia žemės konsolidacijos……………… 20

HIDROTECHNIKA

B.Markauskas. Melioracijos likimas

jaudina ir valdžią, ir ūkininkus………….. 22

V.Haase. Drenuotos žemės –

ūkininkų turtas………………………………….. 27

M.Dapkienė. Projektas ,,Kaimo

nuotekos“………………………………………….. 32

GEODEZIJA

  1. Kiškienė. INTERGEO

parodoje Berlyne………………………………. 35

  1. Urbanavičienė, V. Urbanavičius. Pirmieji

Lietuvoje parengti geodezininkai………. 37

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

J.Smilgevičius. Seminaras-konferencija

melioracijos  klausimais……………………. 41

NUOMONĖS 

J.Smilgevičius. Kokie pokyčiai laukia

melioracijos?……………………………………… 46

KELIONĖS

A.Povilaitis. Iš konferencijos

Indijoje sugrįžus ……………………………….. 48

ISTORIJA

V.Kalendauskaitė. „Aš esu

lietuvis, tai mano garbė“  ………………….. 51

JUBILIEJUS

  1. Abalikštienė. Kauno miškų ir

aplinkos inžinerijos kolegijai -90……….. 56

  1. Živatkauskienė. Geodezijos

studijų programos 90-metis………………. 60

ŽMONĖS IR DARBAI

J.Jašinskas. „Vūstos“ žmonės ir darbai 62

SVEIKINAME………………………………….. 68

PRISIMINIMAI

L.Jankauskaitė. Šviesios

atminimo spalvos……………………………… 75

UŽJAUČIAME…………………………………. 81

BIBLIOGRAFIJA……………………………. 85

TAI ĮDOMU……………………………………… 87

KRONIKA………………………………………… 89

ATOKVĖPIO VALANDĖLĘ       95