Nuo  gruodžio 14 d., pagal Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) paskelbtą kvietimą priimamos paraiškos paramai reguliuojamajam drenažui vietoj dabartinės melioracijos sistemos įrengti. Šiam tikslui Aplinkos ministerija iš Klimato kaitos programos skyrė 4 mln. eurų.

     Paraiškas iki 2021 m. vasario 1 d. per informacinę sistemą APVIS gali teikti savivaldybės vykdomoji institucija, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, taip pat pagal jungtinės veiklos sutartį veikianti fizinių ar juridinių asmenų, kuriems priklausančios žemės ribos sutampa su rekonstruojamos melioracijos sistemos ribomis, grupė.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1082