1989 m. balandžio 23 d. iš visos Lietuvos į LŽŪA susirinkę apie 500 šios profesijos žmonių atkūrė iki 1940 m. vidurio veikusią Matininkų ir kultūrtechnikų sąjungą, pakeisdami jos pavadinimą į Lietuvos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungą (LŽHIS), išrinko sąjungos tarybą, sudarė organizacinę darbo grupę žurnalui leisti.

 Ar lengva buvo atgimti ir kurtis iš naujo? Kaip gyvename šiandien, kokių pasiūlymų geresnei LŽHIS veiklai aktyvinti turime? Apie tai rašinys “Minime atkurtosios LŽHIS 25 – metį”.

       *                 *               *                 

Vertindami atliktus darbus melioratoriai pastebi, kad jų statybos darbų kainos pastaraisiais metais mažėjo, tai turėjo įtakos ir finansiniams įmonių rodikliams. Kaip sekasi UAB “Plungės lagūna”, UAB Sumeda”, UAB “Ukmergės melioracija”, UAB “Šilutės polderiai”, UAB “Panevėžio melioracija”? Apie tai mintimis dalijasi šių įmonių vadovai, savo nuomonę išsako ir Lietuvos melioracijos įmonių asociacijos pirmininkas Kazys Sivickis Juozo Smilgevičiaus rašinyje “Artimiausia ateitis melioratorių nedžiugina”.

      *                 *               *

Nemažai ginčų būta dėl visuomenės poreikiams reikalingos žemės Kauno LEZ-ui, kapinėms įrengti, “Rail Baltica” geležinkelio vėžei tiesti ir kitiems objektams. Sužinoję apie tokius projektus apsukruoliai dažnai skubos tvarka supirkdavo žemės sklypus tose vietose, o paskui už juos reikalaudavo sveiku protu nesuvokiamo dydžio kompensacijų. Valstybės atstovams nesutikus – vykdavo ginčai ir teismai, ypatingos svarbos projektų įgyvendinimas užtrukdavo.

Kas naujausio padaryta šiuo klausimu? Kokie sprendimai priimti, kad naujų tarptautinių projektų įgyvendinimas neužtruktų iki begalybės? Apie tai pokalbis su Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento Žemės tvarkymo ir administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Neringa Tamoniene rašinyje “Apie pusiausvyrą tarp viešojo ir privataus intereso”.

       *               *               *

 Žemės sklypų kadastro duomenų bylas rengiantiems matininkams kuriamos naujos elektroninės darbo priemonės, kuriomis siekiama padidinti matininkų darbo kokybę ir palengvinti bei paspartinti žemės sklypų kadastro duomenų bylų patikrą. Artimiausioje ateityje numatyta sudaryti galimybę matininkams teikti elektronines žemės sklypų kadastro duomenų bylas, jas pasirašant elektroniniu parašu ir tais atvejais, kai bylas tikrina Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis padalinys. Taip būtų išvengta vaikščiojimo ne tik į Registrų centro, bet ir į minėtos tarnybos padalinius. Apie tai VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto kadastro ir registro departamento viršininko Kazio Maksvyčio rašinys “Skaidrios, greitos ir patogios kadastro tvarkytojo paslaugos pagalba matininkams”.

        *                  *                   *

Specialistų poreikį sparčiai medernizuojamam ir naujoviškai plėtojamam Lietuvos technologijų sektoriui nemažėja. Dalį šio poreikio tenkina Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Aplinkos inžinerijos fakulteto rengiami hidrotechnikos specialistai.

Ką apie studijas mano patys studentai ir kaip jaunieji specialistai įsitvirtina darbo rinkoje? Apie tai Ernestos Liniauskienės ir Raimondo Šadzevičiaus rašinys “Kaip rengiame hidrotechnikos specialistus”. 

                              Parengė Vanda VASILIAUSKAITĖ

 

Virselis1 (1)