Lietuvos ir Švedijos užsienio reikalų ministrai Linas Linkevičius ir Carlas Bildtas balandžio mėnesį Stokholme pasirašė Lietuvos ir Švedijos Vyriausybių susitarimą “Dėl išskirtinės ekonominės zonos ir kontinentinio šelfo ribų Baltijos jūroje nustatymo.” Jūros siena tarp Lietuvos ir Švedijos neilga, apie 15 km, tačiau šis susitarimas labai svarbus geopolitiškai. Sutartimi nustatoma išskirtinė ekonominė zona ir kontinentinis šelfas Baltijos jūroje, aiškiai nubrėžiamos jūros vandenų ir dugno ribos.

Kokias teises šioje teritorijoje turės Lietuva, kokią veiklą galės joje vykdyti – apie tai Romualdo Survilos rašinys “Lietuvos Baltija.”

                         *        *        *

Pasikeitė ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto vadovybė. Vietoje dvi kadencijas dirbusio dekano doc. dr. Vidmanto Gurklio, naujuoju dekanu paskirtas Vandens išteklių inžinerijos instituto docentas dr. Algis Kvaraciejus, anksčiau buvęs fakulteto dekanu studijoms. Paskirti ir nauji prodekanai.

Apie poky2ius, fakulteto veiklos tikslus ir ilgalaikius strategijos planus naujasis ASU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dekanas A. Kvaraciejus pasakoja rašinyje “Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto dabartis ir lūkesčiai.”

                      *          *        *

Europos Sąjungos paramos lėšomis Lietuvoje vykdoma daug projektų. Vienas tokių – Karolio Dineikos parko rekonstrukcijos projektas Druskininkuose.

 Apie darbus 16 ha sveikatingumo parke Druskininkų kurorto pušyne ant Ratnyčios upės kranto pasakoja Antanas Ciūnys rašinyje “Karolio Dineikos parke rekonstruojami hidrotechnikos statiniai.”

                       *         *        *

Visi, kas turėjo ar turi reikalų su LŽHIS, negali nepažinti ASU rektoriaus prof. dr. Antano Maziliausko. Vieniems jis – dėstytojas, kitiems – kolega, darbo vadovas, bendramintis. Šis žmogus buvo vienas LŽHIS atkūrimo iniciatorių, atkuriamojo suvažiavimo (1989 m.) organizacinio komiteto pirmininkas. Atkūrus Sąjungą jis buvo tarybos nariu – tarptautinės komisijos pirmininku, tarybos vicepirmininku – Hidrotechnikos sekcijos pirmininku, 2003-2005 metais vadovavo Sąjungai ir iki šiol yra aktyvus Sąjungos narys, žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” redakcijos kolegijos narys.

Kas šiandien svarbu šiam visuomeniškam, gražią pedagoginio ir gamybinio darbo patirtį turinčiam žmogui? Kokias viltis jis sieja su šiandieninio universiteto ir jo auklėtinių ateitimi? Pokalbis su ASU rektoriumi prof. dr. Antanu Maziliausku Vandos Vasiliauskaitės rašinyje “Profesijos pakylėtas.”

                      *         *        *

Kaip išjudinti melioracijos sistemų ir jų statinių renovacijos procesą – klausimas, nuo kurio sprendimo nemažai priklauso šalies žemės ūkio perspektyvos. Jo svarbą dar kartą parodė Mokslų Akademijos Vandens problemų tarybos organizuotas seminaras – diskusija “Žemės sausinimas: problemos ir galimi sprendimo būdai.” Apie tai Juozo Smilgevičiaus pasakojimas rašinyje “Aptartos žemės sausinimo Lietuvoje problemos.”

 

TURINYS

AKTUALIJOS

R. Survila. Dešimt metų kartu su NATO…… 1

MŪSŲ GYVENIMAS

V. Vasiliauskaitė. Profesinė

šventė pamario žemėje……………………………… 3

V. Vasiliauskaitė. Profesijos pakylėtas……… 8

A.Kvaraciejus. Vandens ūkio ir
žemėtvarkos fakulteto dabartis ir lūkesčiai…. 13

ŽEMĖTVARKA

V. Vasiliauskaitė. Kam reikalingi
saugikliai žemei apsaugoti……………………….. 18

R. Survila. Lietuvos Baltija…………………….. 22

V. Vasiliauskaitė. Visa,
kas nutinka, yra patirtis…………………………… 28

HIDROTECHNIKA, MELIORACIJA

A. Ciūnys. Karolio Dineikos parko
hidrotechnikos statinių rekonstravimas……… 29

J. Smilgevičius.  Kur bus statomas
Klaipėdos giliavandenis uostas………………… 32

J.Smilgevičius. Kai nėra
tarpusavio supratimo………………………………. 34

KONFERENCIJOS,  SEMINARAI

J. Smilgevičius. Aptartos
žemės sausinimo problemos……………………. 37

A.Jakavonienė. Tarptautinė mokslinė –
metodinė konferencija

„Baltic Surveying 2014“………………………….. 44

V. Vasiliauskaitė. „ASU alumni“
klubas augina sparnus…………………………….. 45

V.Vasiliauskaitė. Neabejingi
Lietuvos kaimo likimui…………………………… 47

MOKSLININKŲ DARBAI

V.Šaulys. Sausinimo sistemų
naudojimo ir priežiūros prioritetai…………….. 50

LAIŠKAI

J.Smilga. Kada įkurta mūsų Sąjunga?………. 54

MŪSŲ LIETUVA

R. Survila. Tautinio
atgimimo ąžuolynui -25………………………….. 55

V. Vasiliauskaitė. Pelkę
pavertusi nuostabiu parku……………………….. 59

ŽMONĖS IR DARBAI

V. Vasiliauskaitė. Žemėtvarką
jis vadina likimu…………………………………….. 62

SVEIKINAME……………………………………. 65

UŽJAUČIAME…………………………………… 72

TAI ĮDOMU

J. Smilgevičius. Sueco kanalas……………….. 75

BIBLIOGRAFIJA………………………………. 77

KRONIKA………………………………………….. 78

 

                                      Parengė Vanda VASILIAUSKAITĖ