Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungai (LŽHIS) 100 metų! Birželio 2-ąją profesinės šventės metu klausydamiesi 1918 metais įkurtos Sąjungos istorijos ir prisiminimų apie tai, kaip 1989 m. atgimė Sąjunga, turėjome progą pamąstyti: ar tokią profesinę bendruomenę po šimto metų norėjo matyti mūsų vyresnieji profesijos broliai ją kurdami? Ar būdami modernios, išsivysčiusios visuomenės specialistais deramai atstovaujame savo profesijai? Jubiliejinei šventei skirtas rašinys Sąjungos istoriją kuriame patys”.

                                                              *                       *                    *

     Kas dabar pasakys, kiek sykių buvo taisyti žemės reformą reglamentuojantys įstatymai? Su kiekviena nauja Seimo kadencija vyko permainos. Politikai keitė įstatymus arba reformą tiesiog stabdydavo. Žemėtvarkos specialistų ir žemdirbių nuomonė tuo klausimu mažai kam buvo svarbi.

Šios kadencijos Seimo narys Simonas Gentvilas įstatymų projektu siūlo perduoti žemės reformos žemėtvarkos metodikos klausimus spręsti Aplinkos ministerijai. Žemės įstatymo Nr. I-446 37 str. pakeitimo įstatymo projektu Nr. XIIIP-1829 siūloma Aplinkos ministerijai perduoti žemėtvarkos metodikos formavimo teisę ir informacinės sistemos valdymą, nors iki šiol už tai yra atsakinga Žemės ūkio ministerija. Pasvarstykime ir pašnekovų paklauskime: „Ar pasiteisintų toks siūlymas?“ Diskusijai skirtas rašinys Įstatymų pataisas verta apsvarstyti”.

                                                                *                       *                   *

       Makedonija – viena iš septynių Balkanų valstybių, susiformavusi po buvusios Jugoslavijos griūties. Bendra šalies teritorija – 2,57 mln. ha, iš kurių, pagal valstybės kadastro duomenis, 1,26 mln. ha yra žemės ūkio paskirties žemė. Ariama žemė užima 577,7 tūkst. ha, iš kurių 338,7 tūkst. ha (58,6 proc.) privati žemė, o 239 tūkst. ha (41,4proc.) yra valstybės nuosavybė. Ariamos žemės sklypai labai smulkūs – vidutinis privačios žemės sklypas yra 0,22 ha, o valstybinės – 0,56 ha. Valstybinės ariamos žemės sklypai dažnai yra vienas šalia kito ir dirbami didesniais blokais, tuo tarpu privačios žemės sklypai labai išsibarstę. Klimatas yra tinkamas auginti daugeliui žemės ūkio produktų, kurie gali sėkmingai konkuruoti rinkoje, todėl žemės konsolidacija privačioje žemėje čia yra labai svarbi, ir pirmieji žemės konsolidacijos projektai pradėti būtent tokioje žemėje. Apie tai rašinys Valstybinės žemės ūkio paskirties žemės valdymo aktualijos Balkanų šalyse”.

                                                                        *                        *                     *

      Per 2017 metus patikrinta 60 melioracijos statinių Alytaus, Kalvarijos, Kretingos, Kėdainių, Kupiškio, Marijampolės, Palangos, Prienų, Raseinių savivaldybėse. Dešimtyje rajonų savivaldybių atlikti melioracijos srities kompleksiniai patikrinimai ir surašyti du privalomieji nurodymai. Žemės ūkio ministerijos pavedimu bei kitų organizacijų ir piliečių paklausimais nagrinėti 23 žemės savininkų skundai ir parengti atsakymai. Valstybinės priežiūros inspektorių svarbus uždavinys – kontroliuoti melioracijos darbų programos įgyvendinimą. Tai nušviečiama rašinyje Melioracijos statinių priežiūros patikros”.

                                                                     *                      *                    *

      Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC), remdamasis Lietuvos mokslo tarybos (LMT) mokslinės veiklos vertinimu, aukštosiose mokyklose retina studijų programų tinklą. Vertintojai paskelbė nepalankų verdiktą Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto (VŪŽF) statybos inžinerijos studijų kryptyje vykdomoms I ir II pakopų hidrotechninės statybos (toliau – HTS) inžinerijos studijų programoms. Motyvas – neatitinka statybos inžinerijos studijų (E05) ir mokslo (02T) krypčių keliamų reikalavimų. Vertintojai HTS programoje įžvelgia analogiją į aplinkos inžineriją (E03 ir 04T) ir todėl šios programos uždaromos. Straipsnyje Statybos inžinerijos studijų ir mokslo krypties vertintojai: hidrotechnikos inžinerija – ne šios krypties. Ar tikrai?aptariame vertintojų galimai klaidingą interpretaciją ir nepastebėtus šios programos specifinius akcentus, lėmusius tokį drastišką sprendimą.

 

TURINYS

LZHIS – 100 METŲ

Romualdas Survila. Mūsų Sąjungai

100 metų                                                         2

AKTUALIJOS

Vanda Vasiliauskaitė, Romualdas Survila.

Sąjungos istoriją kuriame patys                  7

Vanda Vasiliauskaitė. Įstatymų

pataisas verta apsvarstyti                            13

MŪSŲ GYVENIMAS

Vanda Vasiliauskaitė. Žemėtvarka

Lietuvos pajūryje                                           17

ŽEMĖTVARKA

Nacionalinės žemės tarnybos darbų

apžvalga                                                          21

Vilma Daugalienė.Valstybinės žemės

ūkio paskirties žemės valdymo

aktualijos Balkanų šalyse                            30

HIDROTECHNIKA

Antanas Gudaitis. Melioracijos

statinių priežiūros patikros                           33

Prof. Petras Punys. Statybos inžinerijos

studijų ir mokslo krypties vertintojai:

hidrotechnikos inžinerija – ne šios

krypties. Ar tikrai?                                          39

KONFERENCIJOS, SEMINARAI

Doc. Midona Dapkienė. Interreg

projekto „Kaimo nuotekos“ partnerių

susitikimas Lietuvoje                                    46

Romualdas Survila. Žemės ir miškų

ūkio mokslo raida per šimtmetį                   49

KELIONĖS

Vanda Vasiliauskaitė. Žydinčių

alyvų karalystėje                                           55

LIETUVOS VALSTYBĖS

ATKŪRIMO 100-METIS

Pranas Aleknavičius, Vytautas Skuo-

džiūnas. Socialistinė žemės reforma          58

Valdas Urbanavičius, Ilona

Urbanavičienė. Šimtmečio žemėlapiai     70

SVEIKINAME………………………………….. 73

PRISIMINIMAI

Alfonsas Gatulis. Taip vykdėme

žemės reformą                                                76

Doc. Midona Dapkienė,

doc. Vincas Gurskis. Norėjęs sulaukti

Lietuvos šimtmečio                                       81

UŽJAUČIAME…………………………………. 86

BIBLIOGRAFIJA

Romualdas Survila. Žemės tvarkymas

Lietuvoje 1918 – 2018 metais                    90

KRONIKA                                                      91