Gegužės 21 d. Aplinkos ministerijoje surengtas tarpinstitucinis pasitarimas, kurio metu viešam visuomenės svarstymui pristatytas LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pataisų  projektas. Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungai (LŽHIS) pasitarime atstovavę LŽHIS prezidentas dr. Vilimantas Vaičiukynas ir tarybos narys Egidijus Stašelis  šio pasitarimo metu pateikė vienareikšmę organizacijos  poziciją:  LŽHIS prieštarauja daliai įstatymo pataisų projekto nuostatų ir prašo projektą tikslinti.  

LŽHIS, vertindama LR Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764  pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIVP-3589, iš esmės nepritaria  šio projekto 7 straipsnio 5 dalies papildymui, 12 straipsnio 2  ir 3 dalių  pakeitimams. Šie pakeitimai suteiktų teisę VĮ Registrų centrui tikrinti Žemės sklypų kadastro bylas. Taip būtų  dubliuojamos institucijų funkcijos,  nes  VĮ Registrų centrui patiktinus bylą ir esant poreikiui priimti sprendimus pagal Kadastro nuostatų 21 ir/arba 125 punktus, sprendimui priimti NŽT turėtų iš naujo išnagrinėti bylą. Jei projekte numatytos įstatymo pataisos bus priimtos, VĮ Registrų centras, tikrindamas bylas, neturės galimybės naudotis visais Žemės reformos žemėtvarkos projektais, todėl kiekvienos bylos tikrinimo atveju turėtų teikti prašymą ir gauti šiuos projektus iš NŽT archyvų. Tokios procedūros pailgins tikrinimo terminus ir archyvavimo sąnaudas bei sukurs paradoksą, kuomet VĮ Registrų centras pats vykdys žemės sklypų kadastrinius matavimus, juos tikrins, priims sprendimus ir registruos. Dėl to neabejotinai brangs ir  VĮ Registrų centras paslaugos  matininkams ir gyventojams.