Balandžio 21 d. ASU III rūmuose įvyko LŽHIS visuotinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija. Be sąjungos narių joje dalyvavo ir susirinkusius pasveikino Žemės ūkio viceministras Artūras Bogdanovas, ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, Seimo narys Jonas Varkalys, Nacionalinės žemės tarnybos vadovas Danielius Kuprys, Valstybės žemės fondo vadovas Tomas Balčiūnas.

   Išsamią sąjungos veiklos ataskaitą už 2015-2017 metus perskaitė LŽHIS prezidentas Vilimantas Vaičiukynas. Revizijos komisijos ataskaitą perskaitė Vilma Kalendauskaitė. Finansinę sąjungos veiklą apžvelgė Ilona Džiautienė. Balsų dauguma buvo priimta ir patvirtinta Sąjungos veiklos bei Revizijos komisijos ataskaitos.

Konferencijos dalyviai aptarė, diskutavo ir patvirtino Sąjungos įstatų pakeitimo projektą, suformulavo svarbius ir siektinus įgyvendinti uždavinius hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistų rezoliucijose.

LŽHIS garbės nario vardai suteikti savo veikla ir visuomeniniu darbu nusipelniusiems ilgamečiams Sąjungos nariams – Bronislovui Rupliui, Antanui Maziliauskui, Romualdui Survilai, Silvestrui Staliūnui, Zitai Kvietkienei ir Rimantui Liatukui.

2017-2019 metų kadencijai išrinkta nauja LŽHIS taryba bei Revizijos komisija.

Dvejų metų kadencijai LŽHIS prezidentu išrinktas Advokatų kontoros “Ellex Valiūnas ir partneriai” konsultantas Audrius Petkevičius. Jis šiai Sąjungai yra vadovavęs 2009-2011 m. Sąjungos viceprezidentais ir sekcijų vadovais išrinkti: nuo hidrotechnikų – ASU Vandens išteklių inžinerijos instituto lektorius dr. Vilimantas Vaičiukynas, nuo žemėtvarkininkų – VĮ Valstybės žemės fondo Kauno žemėtvarkos ir geodezijos skyriaus vadovas Saulius Mocevičius.

                       Žurnalo “Žemėtvarka ir hidrotechnika” informacija