Aplinkos ministerijos atsakymas dėl rezoliucijos

Atsakymas ZUM del rezoliucijos ZT

Kaimo reikalu komitetas dėl rezoliucijos