DĖL LEISTINŲ NESUTAPIMŲ TARP VIETINĖJE IR LKS-94 KOORDINAČIŲ SISTEMOJE MATUOTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ