Sausio 30 d. Vilniuje, į „Karolinos“ konferencijų centrą Žemės ūkio ministerijos pakviesti į konferenciją, kurios tema „Žemės tvarkymas ir administravimas“ susirinko nemažai dalyvių. Į konferenciją buvo pakviesti ne tik atsakingų institucijų vadovai, bet ir žemėtvarkos veteranai, visuomeninių organizacijų, atstovaujančių žemės tvarkymo, matavimo bei administravimo sritį atstovai.

Sveikinimo žodį tarusi Žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovska šios profesijos žmonėms palinkėjo gerų diskusijų, nes, pasak jos, tik atviras ir viešas kalbėjimasis duoda rezultatų.

Pranešime apie žemės tvarkymą bei administravimą Žemės ūkio ministerijos Žemės ir išteklių politikos departamento direktorius Audrius Petkevičius paminėjo, kad už 2013 m. parduotą valstybinę žemę į valstybės biudžetą gautos įplaukos 226,8 mln. Lt., ir kad pernai atsirado matininkų, geodezininkų ir žemėtvarkininkų registras.          Valstybės žemės fondo veiklą apžvelgė šios įmonės atstovai Ramūnas Mockevičius ir Rita Palčiauskaitė.

Kokiais rezultatais baigė praėjusius metus, kiek lėšų buvo panaudota žemės reformai, kaip numatoma stiprinti matininkų veiklos bei žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūrą kalbėjo kalbėjo  Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas Vaidas Pakalka. VĮ Registru centre atliekamus darbus ir pasitaikančias problemas apžvelgė VĮ Registrų centro direktoriaus pavaduotojas Rimantas Ramanauskas. Apie tai, su kokiomis problemomis susiduriama rengiant specialistus kalbėjo Aleksandro Stulginskio universiteto Žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė Virginija Gurskienė ir Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto Geodezijos katedros vedėja, Lietuvos matininkų asociacijos prezidentė Birutė Nenortaitė.

Išsamiai organizacijos veiklą ir būsimus darbus apžvelgė Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos (LŽHIS) prezidentas Giedrius Balevičius. Jis pasidžiaugė, kad šiemet sąjunga paminės 25-ąsias atkūrimo metines, kad ši sąjunga turi profesinį žurnalą „Žemėtvarka ir hidrotechnika“ ir siūlė aktyviau bendradarbiauti giminingoms asociacijoms.

Diskusijoje dalyvavo ir Lietuvos matininkų asociacijos, Lietuvos kartografų draugijos, Geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociacijos, Geodezininkų ir matininkų sąjungos atstovai. Ne vienas jų išreiškė mintį, kad atviras ir demokratiškas forumas visiems yra naudingas, nes tik kalbantis apie problemas, kai jų būna, galima rasti sprendimo kelius.

 

Vanda VASILIAUSKAITĖ

Autorės nuotraukos

IMG_0058

Konferencija “Karolinos’ konferencijų salėje.

IMG_0046

Forumą pradeda Žemės ūkio viceministrė Leokadija Počikovska.

IMG_0102

LŽHIS prezidentas Giedrius Balevičius kalba apie tai, kas šiandien rūpi jo vadovaujamos organizacijos nariams.

IMG_0096

ASU žemėtvarkos ir geomatikos instituto direktorė Virginija Gurskienė apgailestauja, kad mažėja jaunimo, norinčio rinktis žemėtvarkininko, hidrotechniko bei melioratoriaus profesijas.

IMG_0049

Konferencijoje apie žemės tvarkymą bei administravimą dalyvavo ir LŽHIS veteranai.