Geografinių informacinių sistemų reikšmė šalies ūkyje nuolat didėja. Siekiant aprūpinti naudotojus kokybiškais topografiniais ir inžinerinės infrastruktūros erdviniais duomenimis, užtikrinti sklandų ir patogų elektorinių paslaugų teikimą, Žemės ūkio ministerija su partneriais sėkmingai įgyvendino bendrą projektą.

Projektas „Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų elektroninių  paslaugų sukūrimas ir įdiegimas“ (TIIIS) įgyvendintas kartu su VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centru „GIS-Centras”, Aplinkos ministerija, Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, VĮ Registrų centru, Informacinės visuomenės plėtros komitetu, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Sukurtas vieningas erdvinių duomenų modelis skirtas centralizuotai kaupti duomenis ir valdyti jų pokyčius.

Geografinės informacinės sistemos yra sėkmingai taikomos beveik visose srityse, kur susiduriama su informacijos, susijusios su padėtimi erdvėje, panaudojimu: žemės, vandens ir miško ūkyje, tvarkant įvairius kadastrus ir registrus, vykdant nacionalines, regionines bei vietines kartografavimo programas. Taip pat – archeologijoje, geologijoje, išgaunant naudingus žemės išteklius, sprendžiant įvairius municipalinius uždavinius, gatvių, elektros, dujų tinklų, kitų komunikacijų, įrangos valdyme, aplinkosaugoje, vietos savivaldos administravime, mobiliosiose komunikacijose, televizijoje, karyboje ir pan.

Įgyvendinus TIIIS, sukurtos sąlygos kurti pridėtinės vertės informacinių technologijų produktus, padidintas erdvinių duomenų pasiekiamumas, sutrumpėjo paslaugų teikimo laikas, sumažėjo klaidų naudojant duomenis. Projekto metu sukurtos sąsajos tarp TIIIS ir Nekilnojamojo turto registro, Statybos leidimų ir valstybinės priežiūros informacinės sistemos (InfoStatyba), Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP), Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų ir kitomis sistemomis.

Šiuo metu yra keičiamas Geodezijos ir kartografijos įstatymas, kuriame bus numatyta prievolė savivaldybėms tvarkyti ir teikti į TIIIS topografijos ir inžinerinės infrastruktūros objektų erdvinius duomenis, o inžinerinės infrastruktūros, valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių  objektų valdytojams – prievolė tvarkyti ir teikti į TIIIS jų valdomų objektų erdvinius duomenis.

Šaltinis: https://zum.lrv.lt/lt/news/view_item/id.19502