Geodezininkų klausimai NŽT 2016-01-26 įsk. Nr. 1P-34-(1.3.)