2016-08-27 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 856 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1805 „Dėl Matininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/929282c06b8011e69d8fa40f56962063

 

2016-08-27 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 855 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1853 „Dėl Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/abf927b06b7f11e69d8fa40f56962063

 

2016-08-27 įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimas Nr. 854 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1290 „Dėl Kvalifikacijos pažymėjimų žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c37820e06b7e11e69d8fa40f56962063