lhmt.jpg

Šiandien Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos (LHMT) direktoriaus pareigas pradeda eiti Kęstutis Šetkus, pastaruoju metu dirbęs ekonomikos ir inovacijų ministro patarėju.

Keturiasdešimtmetis Kęstutis Šetkus jau turi nemažą vadovavimo patirtį. Ligi š. m. kovo jis buvo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktorius, prieš tai vadovavo Technologijų ir inovacijų paramos verslui asociacijai, Lietuvos inovacijų centrui.

Iš Tauragės kilęs naujasis LHMT vadovas yra gerai žinomas kaip inovacijų ekspertas. Jam po studijų ISM Vadybos ir ekonomikos universitete 2015 m. suteiktas inovacijų ir technologijų perdavimo magistro laipsnis, o 2005 m. po studijų Vilniaus universitete –  sociologijos magistro laipsnis. Baigęs studijuoti dirbo lektoriumi Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus ir Utenos kolegijose.

Pradėdamas vadovauti LHMT, Kęstutis Šetkus svarbiausiu savo uždaviniu laiko gerinti įstaigos paslaugų vartotojams kokybę ir prieinamumą, atnaujinti veiklos procesus.

LHMT direktoriaus pareigoms jis priimtas penkerių metų kadencijai.

Šaltinis: https://am.lrv.lt/lt/news/view_item/id.926