1918 m. gruodžio 28 d. Kaune buvo įkurta Lietuvos matininkų sąjunga. Ji veikė iki sovietinės okupacijos, t.y. iki 1940 m. vidurio ir buvo atkurta nauju pavadinimu 1989 m. pavasarį. Tad 2018 m. pabaigoje Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungai sukako 100 metų. Šiam jubiliejiui pažymėti išleista ši knyga.

Tai antroji informacinio pobūdžio knyga apie sąjungos veiklą ir jos narius. Knygą sudaro dvi dalys. Pirmoje skelbiama Sąjungos veiklos, jos žurnalo leidybos istorija bei Sąjugnos įstatai. Antrojoje dalyje skelbiamos Sąjungos vadovų, Sąjungos garbės narių, asmenų, įrašytų į Sąjungos garbės knygą, bei atkurtosios Sąjungos narių profesinės veiklos trumpos biografijos. Norintys įsigyti šią, Sąjungos 100 metų jubiliejui skirtą knyga, prašome kreiptis į Vytauto Didžiojo universiteto VŪŽF dekanatą.