Birželio 12 d. įvyko Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kurio darbotvarkėje buvo numatytas Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 7, 8, 11, 12 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto svarstymas.

Tačiau po birželio 10 d.  įvykusio šio komiteto nuotolinio pasitarimo, kuriame dalyvavo ir  LŽHIS nuostatą bei argumentus išdėstė LŽHIS viceprezidentas Giedrius Balevičius ir tarybos narys Egidijus Stašelis, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pataisų svarstymas iš Aplinkos apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkės buvo išbrauktas.

Tokį sprendimą iniciavęs šio komiteto narys parlamentaras Justinas Urbanavičius kartu pateikė siūlymą kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad ši institucija pateiktų savo išvadą dėl Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo pakeitimo įstatymo projekto antikorupcinio vertinimo. Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nariai balsavo už šį J. Urbanavičiaus siūlymą.

LŽHIS prieštarauja daliai įstatymo pataisų projekto nuostatų ir prašo projektą tikslinti. LŽHIS iš esmės nepritaria  šio projekto 7 straipsnio 5 dalies papildymui, 12 straipsnio 2  ir 3 dalių  pakeitimams.

Šie pakeitimai suteiktų teisę VĮ Registrų centrui tikrinti Žemės sklypų kadastro bylas. Taip būtų  dubliuojamos institucijų funkcijos,  nes  VĮ Registrų centrui patikrinus bylą ir esant poreikiui priimti sprendimus pagal Kadastro nuostatų 21 ir/arba 125 punktus, sprendimui priimti NŽT turėtų iš naujo išnagrinėti bylą.

Jei projekte numatytos įstatymo pataisos bus priimtos, VĮ Registrų centras, tikrindamas bylas, neturės galimybės naudotis visais Žemės reformos žemėtvarkos projektais t. y. jų patikslinimais, todėl kiekvienos bylos tikrinimo atveju turėtų teikti prašymą ir gauti šiuos projektus iš NŽT archyvų. Tokios procedūros pailgins tikrinimo terminus ir archyvavimo sąnaudas bei sukurs paradoksą, kuomet VĮ Registrų centras pats vykdys žemės sklypų kadastrinius matavimus, juos tikrins, priims sprendimus ir registruos. Dėl to neabejotinai brangs ir  VĮ Registrų centras paslaugos  matininkams ir gyventojams.