Balandžio 17 d. A. Stulginskio universitete įvyko visuotinis rinkiminis LŽHIS susirinkimas (konferencija). Gausiai susirinkusius sąjungos narius bei dalyvius pasveikino žemės ūkio viceministras Albinas Ežerskis, Žemės ūkio ministerijos Žemės išteklių departamento direktorius Audrius Petkevičius, Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Tomas Ladukas, A. Stulginskio universiteto rektorius Antanas Maziliauskas ir Matininkų asociacijos prezidentė Jolanta Česnauskienė. Svečiai pasidžiaugė LŽHIS veikla ir jos atstovų indėliu į žemės ūkį, pažymėjo, kad LŽHIS tradicijos, darbai ir nuomonių įvairovė skatina būti aktyviems žemės tvarkymo srityse.

LŽHIS prezidentas Giedrius Balevičius pristatė išsamią LŽHIS veiklos ataskaitą, konferencijos dalyviai išklausė revizijos komisijos ataskaitą. LŽHIS nariai pasisakė dėl praėjusių dvejų metų LŽHIS veiklos ir jos finansinės veiklos. Buvo pristatytas, apsvarstytas ir patvirtintas LŽHIS įstatų pakeitimo projektas. Kaip ir prieš dvejus metus vykusioje konferencijoje, dalyviai iškėlė uždavinius hidrotechnikos ir žemėtvarkos specialistams.

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Tomas Ladukas paminėjo, kad svarbiausia – sėkmingai tęsti pradėtus žemės reformos darbus, skatinti žemės tvarkymo srityje dirbančius specialistus nuolat mokytis ir tobulėti, siekti modernumo, atvirumo, keistis naujausia informacija ir rūpintis profesijos prestižu geodezinių bei kadastrinių matavimų ir žemės administravimo darbų srityse.

Konferencijos dalyviai 2015–2017 m. kadencijai išrinko naują LŽHIS tarybą, kurią sudaro žemėtvarkos bei hidrotechnikos sekcijų nariai, ir revizijos komisiją. Dvejus metus LŽHIS prezidento pareigas eis Aleksandro Stulginskio universiteto dr. Vilimantas Vaičiukynas. LŽHIS viceprezidentais išrinkti Algirdas Kazlauskas (UAB “Plungės Jonis”) ir Giedrius Balevičius (ASU žemėtvarkos ir geomatikos institutas).

 

 

 DSCF8290 (2)

Konferencijos tribūnoje – žemės ūkio viceministras Albinas Ežerskis.

DSCF8289 (2)

Išsamų pranešimą apie LŽHIS veiklą perskaitė dvejus metus sąjungai vadovavęs Giedrius Balevičius.

DSCF8311 (2)

Naujai išrinktoji LŽHIS taryba.